Människan och naturen (sommarutställning)

Näyttelyn tunnuskuva
ons 22.6. - ons 31.8.2022

Nationalbibliotekets Galleri, Unionsgatan 36

Nationalbiblioteks utställning skildrar förhållandet mellan människa och natur samt hur uppfattningen om naturen utvecklas ur fyra perspektiv; de klassiska elementen land, vatten, luft och eld. I utställningen granskar experter inom olika naturvetenskaper forskning och sinnebilder i anknytning till dessa element med hjälp av Nationalbibliotekets samlingar.

Utställningen är en fortsättning på vår huvudutställning för 2021-2022 Människan och naturen och bygger på dess material.

Mer information om den tidigare utställningen finns här: https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/evenemang/manniskan-och-naturen-utstallning