LÄSLAMPORNA BRINNER FORTFARANDE – En kväll med minnen från krigstiden.

tors 20.2.2020
19:00 - 20:00

Nationalbiblioteket
Kupolsal
Unionsgatan 36
Helsingfors

Vi tar oss med hjälp av sång, musik och drama tillbaka till känslofyllda ögonblick vårvintern 1944. I forskarsalen sitter en soldat som under sin permission fördjupar sig i arbetet med sin pro gradu-avhandling, utan att veta om han någonsin kommer att komma hem igen när han återvänder till fronten. En ung kvinnlig studerande har hela dagen packat bibliotekets samlingar för evakuering. Bibliotekarien undrar hur det kommer att gå för Helsingfors, Finland och dess intellektuella nationalskatter. Musik som komponerats av Anna-Mari Kähärä och berörande lyrik tröstar och uppmuntrar personerna på biblioteket.

Skådespelare: Reetta Ristimäki, Linda Hämäläinen, Joel Mäkinen
Manus: Anna Kortelainen
Val av musik: Reetta Ristimäki, Anna Kortelainen

Programmet är på finska.

Ytterligare information

Arrangör

Nationalbiblioteket