KUPOLI LIVE

Event date
tor 28.11.2019
19:00 - 20:30
Address
Nationalbiblioteket
Unionsgatan 36
Helsingfors
Target audience
Öppet för alla.
Contact persons
Sisko
Vuorikari
marknadskoordinator
Kommunikation
Nationalbibliotek
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 300 6620
Accessibility information
Huvudentrén till vårt bibliotek på Unionsgatan 36 är dessvärre inte anpassad för personer som använder rullstol eller andra rörelsehindrade, utan vi ber dessa kunder använda entrén på innergården på Universitetsgatan 1. På innergården finns det även en handikapparkeringsplats.

Artistinfo meddelas senare.