Körkonsert - Yli sanojen - Beyond words

Event date
fre 22.3.2019
19:00 - 20:00
Address
Nationalbiblioteket
Kupolsal
Unionsgatan 36
00014 Helsingfors Universitet
Organizing party
Nationalbiblioteket och Finländsk barockorkester Fibo
Contact persons
Sisko
Vuorikari
marknadskoordinator
Kommunikation
Nationalbibliotek
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 300 6620

Den blandade kören Akateeminen Laulus konsert är en del av det mångvetenskapliga symposiet Science of Singing, som handlar om sångforskning. Genom sjungna ord och ordlösa ljud utmanas konsertpubliken att fundera på frågan Vem är jag egentligen? Mellan musikstyckena hör vi forskare berätta om förhållandet mellan identitet och sång.

Stommen i konsertprogrammet utgörs av två körserier:
R. Murray Schafers (1933–) Magic Songs
Alex Freemans (1972–) Fyra sånger till Aaro Hellaakoskis dikter (Neljä laulua Aaro Hellaakosken runoihin).