Konsert: Melartin och hans elever

Event date
tor 12.10.2017
19:00 - 20:30
Address
Nationalbiblioteket
Unionsgatan 36
Helsingfors
Organizing party
Nationalbiblioteket och Erkki Melartin -sällskapet.
Contact persons
Sisko
Vuorikari
marknadskoordinator
Kommunikation
Nationalbibliotek
PL 15 (Unionsgatan 36)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
+358 (0)50 300 6620

Fil.dr Tuire Ranta-Meyer presenterar tonsättarna i början av konserten.

Joonas Pohjonen, piano
Annemarie Åström, fiol
Tiina Karakorpi, piano
Iida Vilhelmiina Sinivalo, cello