Kirjastoverkkopäivät – Biblioteksnätverkets temadagar 2017

Bild
Logo: Pasi Tiisanoja
tis 24.10. - tors 26.10.2017
09:00 - 16:00

Deltagande i temadagarna förutsätter anmälan, men programmet är gratis. En del av programmet kan följas på distans. Också distansdeltagare ombeds anmäla sig. Anmälan till bibliotekstemadagarna senast 8.10.2017.

Forsthuset (Unioninkatu 40, Helsingfors)

Nationalbiblioteket ordnar  24–26.10.2017 Kirjastoverkkopäivät med temat Askelmerkkejä tulevaan, Stegmärken mot framtiden. Platsen är Forsthuset i Helsingfors.

Läs programmet på temadagarnas webbsida.

#kivepa2017

Temadagarnas program är i år både omfattande och mångsidigt. Det finns program för alla som är intresserade av innehållsbeskrivning, biblioteksteknologi, öppen vetenskap och tillgänglighet, och inte minst av aktuella frågor som gäller Melinda, Finna och FinELib. Innehållet i programpunkterna passar alla som jobbar vid olika bibliotek och med olika uppgifter.

Programmet inleds 24 oktober med en workshopsdag med åtta olika teman. På onsdagen, 25 oktober, är ämnet länkade data och biblioteksdatasystemens framtid. Keynote-talare är Simeon Warner, Director of IT for Library Linked Data and Repository Architecture, Cornell University Library, USA. På onsdagen behandlas också bibliotekets roll i medborgarnas liv och dagen avslutas med en fest i Nationalbibliotekets nättjänstenhets lokaler i Sörnäs. Musikprogram med Matti Johannes Koivu.

På torsdag 26 oktober ordnas en paneldiskussion om Öppen vetenskap och forskning och projekten kring Nationella digitala biblioteket och hela projektets framtid i och med att projektperioden är över. Under onsdag och torsdag ordnas dessutom flera parallella program med separata teman.

Deltagande i temadagarna förutsätter anmälan, men programmet är gratis. En del av programmet kan följas på distans. Också distansdeltagare ombeds anmäla sig. Anmälan till bibliotekstemadagarna senast 8.10.2017.

Den sista programpunkten är Introduction to the International Image Interoperability Framework (IIIF) 26.10.2017, kl. 14.30-16.00. Den som inte deltar i temadagarnas övriga program kan anmäla sig till IIIF-tutorial på en separat blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81831/lomake.html

Ytterligare information

Arrangör

Nationalbiblioteket