Föreläsningar: Georg Henrik von Wrightin filosofiaa

Event date
ons 9.3 - ons 13.4.2016
17:00 - 0:00
Address
Kupolsalen
Unionsgatan 36
Target audience
Föreläsningar är öppna för alla intresserade
Contact persons
Sisko
Vuorikari
marknadskoordinator
Kommunikation
Nationalbibliotek
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 300 6620
Accessibility information
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/esteettomyys

4 föreläsningar. Planering: prof. emeritus Ilkka Niiniluoto

 

9.3. kl 17

Dosentti Anssi Korhonen: Logiikka ja totuus

Professori Eerik Lagerspetz: Oikeusfilosofia

 

16.3. kl 17

Dosentti Nora Hämäläinen: Hyve-etiikka

Professori Matti Sintonen: Selittäminen ja ymmärtäminen

 

6.4. kl 17

FT Antti Kuusela: Mielen filosofia

FT Bernt Österman: Wittgenstein (på svenska)

 

13.4. kl 17

Dosentti Thomas Wallgren: Aikalaiskritiikki

Professori emeritus Ilkka Niiniluoto: G. H. von Wright ajattelijana ja julistajana.