Delta i aforismtävlingen!

Event date
fre 17.2 - tis 31.10.2017
0:00 - 0:00
Organizing party
Tävlingen arrangeras av Nationalbiblioteket och Finlands aforismförening, i samarbete med Yle.
Contact persons
Suvi
Kingsley
Informatör
Kommunikation
Nationalbiblioteket
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
0503185698
02941 22722

I samband med Världen är ett ord -utställningen ordnas också en aforismtävling.

Temat är ”Finland och det finländska”. Man kan delta per e-post (kk-aforismikilpailu@helsinki.fi) eller på utställningen fram till tisdagen 31.10.2017. Vinnaren belönas med 300 euro, och även andra priser delas ut.

Tävlingen arrangeras av Nationalbiblioteket och Finlands aforismförening, i samarbete med Yle.

Tävlingsreglerna:

1. Du kan delta i tävlingen med en eller flera aforismer, dock högst 20. Aforismerna som du deltar med ska vara skrivna av dig själv och får inte ha publicerats tidigare.

2. Tävlingens tema är ”Finland och det finländska”, så dina aforismer ska ha en koppling till det här ämnet. Du får behandla temat på vilket sätt och ur vilket perspektiv du vill. Aforismerna behöver till exempel inte innehålla orden Finland, finska språket, finländare eller finländskhet. Även stilen för aforismerna är fri.

3. Du kan delta i tävlingen antingen på Nationalbibliotekets aforismutställning (Unionsgatan 36, 6 vån., Helsingfors) genom att lämna ditt eller dina bidrag i tävlingslådan eller skicka dem per e-post till adressen kk-aforismikilpailu@helsinki.fi. Skribentens för- och efternamn samt kontaktinformation ska bifogas till aforismerna som deltar i tävlingen.

4. Tävlingstiden är 16.2.2017–31.10.2017. Aforismerna ska vara framme senast 31.10.2017 antingen per e-post eller i tävlingslådan på aforismutställningen. Aforismer som kommit för sent beaktas inte i tävlingen.

5. Upphovsrätten till aforismerna kvarstår hos skribenterna men genom att skicka in dem ger skribenten sin tillåtelse till att de publiceras utan ersättning i samband med att tävlingens resultat offentliggörs samt i textform på Yles plattformer, såsom webbplats eller i text-tv. Mot separat ersättning kan aforismerna också användas i Yles program.

6. Sammansättningen av den sakkunniga och mångsidiga tremannajuryn meddelas i samband med att tävlingens resultat offentliggörs. Juryns medlemmar får inte veta de deltagande aforismskribenternas identitet.

7. Tävlingens vinnare belönas med 300 euro, och andra skribenter tilldelas bokpriser. Juryn kan också välja att dela prissumman mellan flera mottagare.

8. Tävlingens resultat offentliggörs på webbplatsen för Finlands aforismförening och Nationalbibliotekets webbplats 15.12.2017. Prismottagarna underrättas också personligen.

9. Tävlingen arrangeras av Nationalbiblioteket och Finlands aforismförening. Frågor om tävlingen kan skickas till adressen kk-aforismikilpailu@helsinki.fi.