Kulturarvet är vår gemensamma nationalegendom, och ansvaret för dess bevarande tillhör oss alla.