Dataskydd

Nationalbiblioteket är en fristående institution till Helsingfors universitet och följer universitetets dataskyddsprinciper.

Innehållsförteckning

Nyhetsbrev

Som en del av Helsingfors universitet följer vi Helsingfors universitets dataskyddsprinciper (kommunikation och samhällsrelationer).
Ytterligare information om dataskyddet angående nyhetsbreven i Nationalbiblioteket: kk-viestinta@helsinki.fi

Evenemang

Som en del av Helsingfors universitet följer vi Helsingfors universitets dataskyddsprinciper (kommunikation och samhällsrelationer).
Ytterligare information om dataskyddet angående evenemangen i Nationalbiblioteket: kk-tapahtumat@helsinki.fi

Vänverksamhet och donatorrelationer

Intressentgruppsregistret dataskyddsmeddelande (på finska).
För evenemangens del se Evenemang
Mer information om dataskyddet för intressentgruppsregistret: kk-tapahtumat@helsinki.fi

Service

Dataskyddsmeddelandena angående Nationalbibliotekets tjänster för organisationskunder finns i Kiwi.
Mer information om dataskyddet angående tjänster för organisationskunder: kk-it-tukipalvelut@helsinki.fi