Tillstånd att filma och fotografera

Att filma och fotografera i Nationalbibliotekets lokaler

 • Nationalbiblioteket är ett vetenskapligt bibliotek och en kulturinstitution som är öppen för alla. Det går bra att filma och fotografera bibliotekets byggnader och kundlokaler under bibliotekets öppettider, förutsatt att det inte påverkar bibliotekets verksamhet eller samlingar och inte stör bibliotekets besökare eller personal.
 • Undvik högljudda samtal.
 • I Nationalbibliotekets huvudbyggnad (Unionsgatan 36) går det bra att filma och fotografera i Kupolsalen, på dess första läktare och i Rotundan. Den andra läktaren i Kupolsalen är inte öppen för allmänheten. Tillträde ges endast i särskilda fall och man blir då ledsagad av personal. I läsesalarna respekterar vi forskarnas arbetsro och det är därför förbjudet att filma och fotografera i lokalerna.
 • Bibliotekets samlingar ska hanteras varsamt och de får inte flyttas omkring.
 • Det är inte tillåtet att använda stativ eller annan liknande utrustning.
 • Blixt och andra kraftiga ljuskällor kan skada det material som förvaras i lokalerna och får därför inte användas.
 • I fråga om filmning och fotografering som avviker från reglerna ovan samt tidningsfotograferingar, tv-inspelningar och liknande av större omfattning och som kräver längre tid, kontakta alltid bibliotekets kommunikation per e-post (kk-viestinta@helsinki.fi).
 • Vid publicering bör det framgå att bildmaterial som tagits i bibliotekets byggnader och lokaler är från Nationalbiblioteket. Det bör framgå också i de fall då bibliotekets byggnader eller lokaler är inspelningsplats eller bakgrund för annan verksamhet än Nationalbibliotekets.

Att filma och fotografera samlingar

Anvisningar för dig som fått tillstånd att filma eller fotografera

 • När du kommer för att filma eller fotografera i Nationalbibliotekets lokaler ska du börja med att anmäla dig hos vaktmästaren i entréen. Hen kontrollerar ditt tillstånd.
 • Tillstånd beviljas alltid för en viss tid och plats. Kontakta vaktmästaren om du kommer att överskrida tiden eller vill byta plats.
 • Väskor och dylikt får inte föras in i bibliotekets lokaler. Du får en korg eller vagn av vaktmästaren där du kan placera all din utrustning. För att underlätta logistiken kan det vara bra att bekanta sig med lokalerna på förhand.