Öppen vetenskap som samarbete

Öppenhet är Nationalbibliotekets strategiska mål och vi främjar särskilt open access. Vi är experter på open access, vi erbjuder plattformar för öppna publikationsarkiv och vi främjar open access bl.a. i förhandlingar med förläggare.

Öppen vetenskap innebär att göra vetenskapliga resultat, dvs. data, publikationer och i större omfattning också vetenskapsprocesser och -kommunikation, fritt tillgängliga för alla.

  • Open access innebär fri tillgång till vetenskapliga publikationer. Affärsprincipen för publiceringen kan grunda sig på t.ex. avgifter som författarna betalar i stället för prenumerationsavgifter. Tillgängligheten till avgiftsbelagt material förbättras genom öppna publikationsarkiv där man kan publicera en parallellversion av det material som finns bakom betalmuren.
  • Öppna data är fritt tillgängliga data. Då det är enkelt att återanvända datan förbättras vetenskapens genomslagskraft och effekten av investeringarna i den.
  • Öppna handlingssätt inom vetenskap påskyndar forskningen och förbättrar dess kvalitet. Forskare kan till exempel få respons och kritik från andra forskare redan under forskningsskedet.
  • Öppen vetenskap förknippas också vanligen med användning av öppen källkod.

Som experter på metadata utvecklar Nationalbiblioteket beskrivningsprinciper som är livsviktiga för hantering och spridning av forskningsdata.

Vi använder öppen källkod i stor utsträckning vid tjänsteproduktion och stöder utvecklargemenskaper.

Mer om ämnet: