Hoppa till huvudinnehåll

Öppen samling

Material i den öppna samlingen finns tillgängligt på biblioteket utan separat reservering.  De öppna samlingarna består av Humanistiska samlingen, Slaviska biblioteket och Nationella ljudinspelningsarkivet (Musikbiblioteket). För hemlån av material i den öppna samlingen behöver du ett giltigt nationalbibliotekskort.

I den öppna samlingen finns material för såväl hemlån som referensmaterial. Referensmaterial ska läsas i bibliotekets lokaler, i läsesalarna. 

Följande materialgrupper ingår i referensbiblioteket:

  • De nyaste numren av tidskrifter i Humanistiska samlingen
  • Slaviska bibliotekets nyaste tidningar och tidskrifter, bibliografier, uppslagsverk och ordböcker
  • Nationalsamlingen: ett urval av centrala, nya inhemska vetenskapliga tidskrifter och kulturtidskrifter tillgängliga för läsning i referensbiblioteket, tidningsläsesalen och Musikbiblioteket.
  • Musikbiblioteket: uppslagsverk, musiktidningar
  • Mikrofilmer:
  • Mikrofilmer av finska tidningar 1771–1945
  • Mikrofilmer av de mest använda inhemska tidningarna även efter 1945

I Nationalbibliotekets söktjänst finns följande anmärkning vid sökposten/verket: ”I den öppna samlingen” (materialet kan även lånas hem), ”I den öppna samlingen. Inte för hemlån” (materialet ingår i referensmaterial och kan därför inte lånas hem).