Nationalbibliotekets logotyp

Nationalbibliotekets logotyp är en kombination av bild och text och skapades av grafikern Erik Bruun i början av 2000-talet. Logotypens pelare symboliserar vetenskaplighet och historia. Årtalet 1640 signalerar kontinuitet och berättar om bibliotekets rötter som sträcker sig ända till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo. Användarrättigheter: kk-viestinta@helsinki.fi.