Hoppa till huvudinnehåll

Mikrofilmsläsare

I läsesalen för mikrofilmer (Norra salen) hittar du alla finska tidningar från 1911 till 1945 som mikrofilmer. Mikrofilmer av landsortstidningar sedan 1946 kan beställas från magasinet med två dags expedieringstid.

Mikrofilmerna för de stora tidningarna i huvudstadsregionen, till exempel Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet och Demari finns framme ”till våra dagar”. Tidningarna fotograferas i S:t Michel, vilket innebär en fördröjning på cirka två månader. Av de utländska tidningarna finns Dagens Nyheter och Guardian finns framme till 2015. NY Times finns framme från 1950, äldre nummer kan beställas från magasinet.

Vi har inga tidningar i pappersform och inga dagsaktuella tidningar.

Bland materialet finns även USA-finska tidningar, soldattidningar, ett brett urval av äldre årgångar av nöjestidningar och några mest använda, gamla tidningar och tidskrifter från Slaviska biblioteket.

Gamla telefonkataloger och adresskalendrar har fotograferats på filmkort och finns till kundernas förfogande.

I mikrofilmarkivet finns även litteratur från Svenska tiden och stora mängder andra monografier från Fennica-samlingen på filmkort.

Mikrofilmsläsarna finns i Norra salen. Det finns tio dataterminaler. I dataterminalerna kan man läsa mikrofilmer och skanna innehållet på mikrofilmerna till en egen masslagringsenhet (till exempel minnessticka). Det är även möjligt att göra pappersutskrifter. Personalen visar dig hur man använder dataterminalerna.

Beställning av mikrofilm, privatpersoner (eLomake)