Hoppa till huvudinnehåll

Lyssningsrum

Användarkopior av inspelningar i våra samlingar expedieras till musikbibliotekets lyssningssal enligt beställningar. Information om musikinspelningar och röstinspelningar finns i Nationalbibliotekets söktjänst.

Raita är en databas för digitaliserade inspelningar och innehåller information om inspelningar för lyssning på nätet.

Samlingar som visas upp i Musikbiblioteket, musiklitteratur och periodikor finns i Nationalbibliotekets söktjänst.  Noter har katalogiserats i databasen sedan 1977. Noter som publicerades 1801–1976 finns i Musikbibliotekets kartotek. Musikmanuskript granskas i specialläsesalen. Katalogen musikarkiv innehåller grundläggande uppgifter om bibliotekets kompositionshandskrifter.