Från tärningar till ettor och nollor – 200 år av spelande i Finland

Från tärningar till ettor och nollor visar hur finländskt spelande utvecklats under tre århundraden, med spel, spelare, utrustning och spelminnen. I utställningen finns brädspel från 1800-talet och framåt, sällsynta hobbytidningar för hemdatorsentusiaster från 1980-talet och en videoöversikt över finländsk spelstreaming. Det finns också bräd- och hemdatorspel att testa.

Öppet 8.2.2019-20.12.2019

Mera information