Hoppa till huvudinnehåll

Forskningssamarbete

Vi deltar i forskningsprojekt som främjar tillgängligheten och användbarheten av våra material och som förbättrar materialens kvalitet, till exempel med ny typ av innehållsinformation eller genom att använda applikationer som baseras på artificiell intelligens.   

Vi utvecklar våra materialtjänster till stöd för framför allt digitala humanistiska arbetsmetoder och öppen delning av forskarnas verktyg. Projektförslag som lämnas till oss granskas av en bred expertgrupp som bedömer möjligheterna till samarbete i förhållande till bibliotekets resurser och strategi.   

Observera att Nationalbibliotekets digitaliseringsprogram för år 2021–2024 styr material som digitaliseras under denna fyraårsperiod. Om du vill kombinera ditt forskningsprojekt med material som presenteras för digitalisering i Digitaliseringsprogrammet, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret.