Hoppa till huvudinnehåll

Former av forskningssamarbete

Nationalbiblioteket kan delta i forskningssamarbete i olika roller:   

Partner  

  • Partnerskap innebär att projektfinansiering söks tillsammans med forskare. Nationalbiblioteket kan delta i forskningsprojektet som huvud- eller delgenomförare, medlem i konsortiet eller annat partnerskap som krävs i utlysningen av finansiering. Biprodukt av forskningen i partnerskapsprojekten kan exempelvis vara AI-applikationer som stöder berikning av Nationalbibliotekets material eller användning av material.  
  • Partnerskapsprojekten utför ett långsiktigt utvecklingsarbete som gynnar alla parter i projektet. Samarbetet med forskningsprojekt kan också omfatta specifikt förvärv av forskningsmaterial och -litteratur, utveckling av metoder och verktyg samt stöd till hantering och förvaring av forskningsmaterial. Biblioteket kan lämna ett förbindelsebrev eller samarbetsåtagande som stöd för projektet. 

Leverantör av material  

  • Nationalbiblioteket kan åta sig att ge forskningsprojektet möjlighet att använda materialet på sätt som avviker från de ordinarie tjänsterna. Materialen kan vara analoga, digitala eller i dataform.