Digital humaniora som samarbete

Vipuvoimaa EU:lta

Nationalbiblioteket deltar i forskningsprojekt och samarbetar med nationella och internationella forskningsinfrastrukturer.

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för kultur- och samhällsforskning, göra vårt material tillgängligt för omfattande bruk i forskarkretsar och tillsammans med forskarsamhället utveckla de tjänster som forskarna behöver.

Inom våra samarbetsprojekt görs långsiktigt utvecklingsarbete som alla parter har nytta av. Samarbetet med forskningsprojekten tar många former: digitalisering av material för forskningsanvändning, riktad anskaffning av forskningsmaterial, utveckling av metoder och verktyg samt stöd för hantering och förvaring av forskningsmaterial.

Exempel på pågående och genomförda projekt:

Digitalia, forsknings- och utvecklingscentret för digital informationshantering, har till uppgift att förbättra materialens användbarhet samt att främja tillgången till och möjligheterna att utnyttja information.

Exempel på digitaliseringsprojekt som har uppstått utifrån forskares behov är Digitaliseringsprojektet för besläktade språk och dess fortsättning Digitaliseringsprojektet för minoritetsspråk, Klassikerbiblioteket och Fragmenta membranea.