Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsprocess

Är du intresserad av att samarbeta med Nationalbiblioteket? Vi erbjuder dig analogt källmaterial, digitala data och omfattande expertis om vårt material – utan att glömma utvecklingen av artificiell intelligens i digitala material eller andra verktyg som utvecklats för databehandling.  

Beskriv ditt samarbetsprojekt på detta formulär.

Gör så här: 

  • Sträva efter att beskriva din samarbetsidé exakt, detta påskyndar handläggningen.  
  • Kontakta oss i så tidigt skede som möjligt, särskilt i gemensamma partnerskapsprojekt där handläggningen och förhandlingarna om detaljer kan ta flera månader.  Observera tidsplanerna för finansieringsansökan och beviljaren av finansiering när du tar kontakt.   
  • När du har lämnat initiativ om forskningssamarbete strävar vi efter att så snart som möjligt bedöma vilken typ av samarbete som skulle vara mest gynnsamt och hur lång tid handläggningen tar.  
  • Vi utvärderar forskningssamarbetet i förhållande till vår strategi, gällande digitaliseringsprogram och pågående utvecklingsprojekt. En bred expertgrupp deltar i utvärderingen av forskningssamarbetet, och den består av experter på material och samlingar, metadata och beskrivning, teknisk utveckling och artificiell intelligens samt genomförande av forskning, beroende på innehåll i samarbete. 
  • Förhandlingarna om detaljer i forskningssamarbetet fortsätter med forskaren/forskargruppen efter behov, och förhandlingarnas längd beror på arten och omfattningen av samarbetet.    
  • Deltagande i ett forskningsprojekt som partner kräver godkännande av Nationalbiblioteket innan ansökan om forskningsfinansiering lämnas in. När du skickar en ansökan om finansiering till en finansiär skickar du också en kopia till Nationalbiblioteket.
  • Eventuella förfrågningar kan skickas till Nationalbibliotekets forskningstjänster kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.