Att skriva ut via Unigrafias tjänsten Print In City

Att skriva ut via tjänsten Print In City

Från bibliotekskioskerna kan du skriva ut pdf-dokument via tjänsten Print In City.

 • Det förinställda valet är en svartvit dubbelsidig utskrift.
 • Om du vill ha en enkelsidig utskrift eller en utskrift i färg ska du välja inställningarna separat i tjänsten Print In City.

Första utskriften

När du använder tjänsten Print In City för första gången ska du registrera dig och köpa utskriftssaldo. Anvisningarna för hur du ska registrera dig och köpa saldo finns i tjänsten. Efter att du valt att skriva ut en fil har du 48 timmar på dig att gå till en Print In City-skrivare och skriva ut. Du debiteras för utskriften först när du tar ut den.

Gör så här för att skriva ut med en Print In City-skrivare

 1. Klicka på utskriftsikonen i webbläsaren eller pdf-läsaren.
 2. Välj Print to file. Du kan namnge filen genom att klicka på File.
 3. Skriv in namnet i fältet Name och klicka på Select. Namnge dina filer om du tänker skriva ut flera. På så sätt kan du skilja på filerna i skrivarens meny.
 4. Välj Print. Filen sparas i mappen Downloads.
 5. Logga in i tjänsten Print In City. En länk till tjänsten finns i bibliotekskioskerna, bland bokmärkena i balken högst upp i webbläsare.
 6. Följ tjänstens anvisningar (länk!) och ladda ner den fil eller de filer du vill skriva ut.
 7. Skriv ut med önskad Print In City-skrivare.

Spara på minnespinne

Du kan använda bibliotekskioskerna för att spara t.ex. pdf-dokument och HTML-sidor på din egen minnespinne.

Då ska du först ladda ner filen i kioskens cacheminne och sedan flytta filen därifrån till minnespinnen via File Manager. Cacheminnet töms automatiskt när du stänger webbläsarfönstret eller kiosken står oanvänd i över två minuter.

Så här laddar du ner en fil på en minnespinne

 1. Ladda ner önskad pdf-fil genom att klicka på ikonen Download.
 2. Koppla din minnespinne till kioskens USB-port. Bibliotekskiosker har USB-portar i skärmens vänstra sida.
 3. Öppna File Manager. 
 4. Öppna mappen Downloads.
 5. Kontrollera att din minnespinne syns i listan Places till vänster.
 6. Ta tag i den nerladdade filen, släpa den ovanför minnespinnens namn och släpp. Filen sparas på minnespinnen.
 7. Efter att du har sparat filen ska du avlägsna minnespinnen tryggt genom att klicka på ikonen bredvid pinnens namn.