Åtkomsträtt och användarvillkor för elektroniskt material

Nationalbibliotekets kunder har tillgång till elektroniska böcker, tidningar, artiklar, ljudinspelningar, kartor, bilder, referensdatabaser och material i fulltext.

Innehållsförteckning

En del av det elektroniska materialet finns fritt tillgängligt på nätet och en del kräver Helsingfors universitets användar-id. En del av materialet kan bara användas på biblioteket.

Nästan allt vårt elektroniska material kan sökas på Nationalbibliotekets Finna.

Fri åtkomsträtt

Digitaliserat material på Nationalbiblioteket som inte är upphovsrättsligt skyddat finns fritt tillgängligt på nätet.  Det kan vem som helst läsa, lyssna på, skriva ut eller ladda ner för eget bruk när och var som helst.

Användare får dock inte vidareförmedla av upphovsrätten skyddat digitalt material utan rättsinnehavarens tillstånd. Användarna ombeds hänvisa till använt material på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis: http://digi.kansalliskirjasto.fi , Wiborg, 31.12.1904, Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Åtkomsträtt i Helsingfors universitets nät

Biblioteket har skaffat olika typer av e-material för universitetets forskare och studerande samt för bibliotekets lokala kunder. De är tillgängliga i Helsingfors universitets nät och universitetets forskare, studerande och personal kan därför använda de på distans. Övriga besökare, som inte är forskare eller studerande vid Helsingfors universitet, når material via de bibliotekskiosker som finns i Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek. Inget tillstånd eller användarnamn krävs. Om du vill ta del av material via din egen dator kan du göra det på plats i något av biblioteken genom att logga in på gästnätverket HelsinkiUni Guest (lösenord: uniguest).


Allmänna användarvillkor för elektroniskt material i Helsingfors universitets nät

Det här får du göra: 

 • Bläddra bland materialet och göra informationssökningar
 • Kopiera, skriva ut eller spara sökresultat och rimligt antal enstaka artiklar för eget bruk
 • Överlåta enstaka artiklar till en annan person för personligt bruk för vetenskaplig kommunikation
 • Använda materialet som elektroniskt kursmaterial vid undervisning på Helsingfors universitet genom att länka till materialet
 • Skriva ut och spara rimligt antal fragment ur e-böcker och omfattande fulltextmaterial för icke-kommersiella syften

Det här får du inte göra:

 • Använda materialet eller en del av det för kommersiella syften
 • Distribuera, sälja eller redigera materialet eller göra bearbetningar av det
 • Skriva ut eller kopiera hela verk (e-böcker och omfattande fulltextmaterial)
 • Systematiskt hämta material med automatiska robotprogram

Brott mot användarvillkoren kan leda till att tillgången till materialet avbryts.

FinELib-materialets användarvillkor

Vanliga frågor: e-böcker, elektroniska tidskrifter och databaser

Användning vid dataterminaler för friexemplar

Av upphovsrättsliga skäl får du bara använda elektroniska friexemplar på dataterminaler för friexemplar. 

Vid dataterminalerna:

 • Du kan söka, se och lyssna på allt material utan användarnamn.   
 • Du får inte framställa en digital kopia av innehållet.
 • Du får inte spara innehåll på en egen lagringsenhet.
 • Du har ingen internetuppkoppling och kan inte skicka e-post.

Det är tillåtet att fotografera eller videofilma material direkt från skärmen och spela in via högtalarna, men endast för privat bruk.  Webbplatser och digitaliserade tidningar kan skrivas ut. Utskrifterna är avgiftsbelagda.

Dataterminalerna för friexemplar

Nationalbibliotekets serviceprislista

Aktuell lagstiftning: Upphovsrättslagen (404/1961)