Ansökan om ISBN och ISSN för publikationer

ISBN identifierar böcker, ISMN musiktryck och ISSN periodiska publikationer. I Finland sker ansökan om dessa nummer via Finlands ISBN- och ISSN-centraler. Numren är avgiftsfria för den sökande.

  ISBN och ISMN

  Det är förläggarnas uppgift att skaffa ISBN eller ISMN för sina publikationer. Som förläggare räknas alla personer eller organisationer som ger ut böcker eller musiktryck som är avsedda för offentligt bruk.

  ISBN är inte lagstadgat, men merparten av förläggarna använder det, eftersom ISBN identifierar boken och dess förläggare entydigt.

  Med blanketten nedan kan man ansöka om nummer för bl.a. publikationer som ges ut på eget förlag, dissertationer eller enskilda böcker som utkommer på småförlag:

  Ansökningsblankett för ISBN och ISMN

  Om du har regelbunden förlagsverksamhet men inte ännu har anslutit dig till ISBN-systemet, fyll då i den elektroniska anslutningsblanketten:

  Anslutningsblankett för ISBN-/ISMN-systemet (Förlagsregister)

  Mer information:

  Mer information om ISBN och ISMN

  Förlagsregister

  Ändring av förläggaruppgifterna
   

  ISSN

  ISSN är ett internationellt nummer för periodiska textpublikationer. En periodisk publikation är en ofullbordad publikation som utkommer i tryckt eller elektronisk form och som har ett samlande namn.

  Maskinläsbara ISSN är fast sammanlänkade med publikationens namn. Om publikationens namn ändras måste även numret ändras. ISSN är praktiskt vid hantering av publikationer i bokhandlar och bibliotek. Till denna typ av publikationer hör bl.a.

  • publikationer i traditionell form, t.ex. serier och tidningar, som utkommer i på varandra följande separata delar eller nummer
  • publikationer som uppdateras kontinuerligt

  Ansökan om ett nummer kan göras med blanketten nedan:

  Ansökningsblankett för ISSN

  Mer information

  Mer information om ISSN