Nationalbiblioteket arrangerar utställningar och därtill hörande kulturevenemang. Kulturverksamheten erbjuder upplevelser, glädje och inspiration inom bokkultur och informationssökning för alla medborgare.

I kulturkalendern ger vi information om vårt biblioteks utställningar och evenemang. Kalendern utkommer två gånger om året: vår och höst.

Virtuella kulturkalendern (Doria, Puplikationsarkivet, Nationalbiblioteket)