Nationalbiblioteket arrangerar utställningar och därtill hörande kulturevenemang. Kulturverksamheten erbjuder upplevelser, glädje och inspiration inom bokkultur och informationssökning för alla medborgare.