Tidningen Kansalliskirjasto lyfter fram aktuella ämnen och evenemang inom Nationalbibliotekets alla olika verksamhetsområden. Den följer upp och granskar också vetenskapliga och kulturella fenomen.

Viktiga teman är bland annat de nya utmaningarna inom infrastrukturen för lagring av och forskning om kulturarvet, utvecklingen av tjänster avsedda för alla bibliotek i Finland samt det nationella, europeiska och globala branschsamarbetet.

Redaktion

kk-lehti@helsinki.fi

Redaktionsråd

Tidningen Kansalliskirjasto utkommer fyra gånger om året. Den delas ut till bibliotek vid universitet och yrkeshögskolor, specialbibliotek, allmänna bibliotek, representanter för undervisnings- och kulturförvaltningen, forskare samt Nationalbibliotekets övriga intressegrupper och samarbetspartner.

Medlemmar i redaktionsrådet under perioden 2015–2017 är:

  • produktionschef Hanna Arpiainen
  • ledande informationsexpert Mika Hakkarainen
  • kommunikationschef Katri Nissilä
  • ledande informationsspecialist Aija Vahtola
  • servicechef Maria Virtanen

Uppgifter om publikationen

Tidningen Kansalliskirjasto
ISSN 1459-3467

PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

Tidningen finns tillgänglig på nätet på https://issuu.com/kansalliskirjasto och publiceras också i databasen Arto (Elektra-avtal). Tidningsnumren arkiveras i publikationsarkivet Doria (Doria.fi).

Åren 1959–2002 utkom tidningen Kansalliskirjasto under namnet Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti.