Nationalbiblioteket producerar publikationer av sina samlingar och av utställningar om samlingarna. Vi informerar om vår verksamhet i nätpublikationsserien Rapporter och utredningar samt erbjuder översikter över säsongens höjdpunkter i tidningarna Kansalliskirjasto och Tietolinja samt i Bulletin som utkommer på engelska en gång om året.