Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla och ger rikstäckande betjäning för medborgare, vetenskapssamhällen och andra aktörer inom samhället.

Utställningar

Människan och naturen

Nationalbiblioteks utställning skildrar förhållandet mellan människa och natur samt hur uppfattningen om naturen utvecklas ur fyra perspektiv; de klassiska elementen land, vatten, luft och eld.

Träskallehatten 2022: Harri "Wallu" Vaalio

Utställningen ger en överblick över verken av Harri "Wallu" Vaalio, en serietecknare som fick 2022 års Träskallehatten, från början av sin karriär som konstnär

Kulturarv för det gemensamma bästa

Nationalbiblioteket utvecklar sina tjänster för att stärka jämställdheten i Finland. Vi gör arbete för att vårt publicerade kulturarv skulle vara tillgängligt så öppet och enkelt som möjligt. Genom digitalisering eftersträvar vi att kunna erbjuda omfattande, sammanhängande material som är öppet tillgängliga. Vi stärker intresset för och synligheten hos kulturarvsmaterial i samarbete med minnesorganisationer och andra samarbetspartner.

Nationalbiblioteket i kärnan av forskarsamhället

Vi bygger flerspråkiga och tvärvetenskapliga samlingar som stöd för forskningen och utvecklar våra samlingstjänster för att stödja digital humaniora. Vi främjar forskarnas möjligheter till öppen publicering inom inhemska och utländska publiceringskanaler. Vi deltar också i intressanta forskningsprojekt.

Nationalbiblioteket som en resurs för bildning och lärande

Nationalbibliotekets öppna digitala tjänster skapar förutsättningar för att förnya undervisning och lärande. Vi stöder också skapandet och användningen av öppet läromaterial för att främja livslångt lärande och undervisning i både grundskolor, gymnasier och det fria bildningsarbetet.

Genom nätverkssamarbete mot framtiden

Vi utvecklar våra tjänster och vår verksamhet tillsammans med våra kunder och de viktgaste intressentgrupperna. Vi deltar aktivt i den internationella utvecklingen av biblioteksbranschen. Det mervärde som nätverkssamarbetet ger oss är viktigt.

Arbetet som görs i Nationalbiblioteket är betydelsefullt och inflytelserikt

Nationalbiblioteket är en kulturarvsorganisation som är öppen för alla, och vår arbetsgemenskap består av 230 experter från olika branscher. Skulle du också vilja vara en del av nationalbiblioteket?

Nationalbiblioteket stöder en hållbar utveckling av kulturarvsfältet

 Ansvarsfullhet är viktigt för oss och vi förbinder oss till att främja hållbar utveckling inom vår verksamhet.