Tutkimusyhteistyö

Tavoitteenamme on yhteistyön kautta parantaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen edellytyksiä, tuoda aineistomme ja palvelumme laajasti käyttöön tutkimuksen piirissä ja kehittää tutkimuksen tarvitsemia palveluita vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa.  

Sisällysluettelo

Tutkimusyhteistyö

Osallistumme tutkimushankkeisiin, jotka edistävät aineistojemme saatavuutta ja käytettävyyttä, ja jotka parantavat aineistojemme laatua esimerkiksi uudenlaisella sisältötiedolla tai hyödyntämällä tekoälyyn perustuvia sovelluksia.   

Kehitämme aineistopalveluitamme tukemaan erityisesti digitaalisten ihmistieteiden työmenetelmiä ja tutkijoiden työkalujen avointa jakamista. Meille jätetyt hanke-ehdotukset käy läpi laaja-alainen asiantuntijaryhmä, joka arvioi yhteistyön mahdollisuudet suhteessa kirjaston resursseihin ja strategiaan.   

Huomaathan, että Kansalliskirjaston digitointiohjelma vuosille 2021–2024 ohjaa tällä nelivuotiskaudella digitoitavaa aineistoa. Jos haluat yhdistää tutkimushankkeesi Digitointiohjelmassa digitoitavaksi esitettyyn aineistoon, otathan yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Tutkimusyhteistyön muotoja 

Kansalliskirjasto voi osallistua tutkimusyhteistyöhön eri rooleissa:   

Kumppanina  

 • Kumppanuus tarkoittaa sitä, että hankerahoitusta haetaan yhdessä tutkijoiden kanssa. Kansalliskirjasto voi osallistua tutkimushankkeeseen pää- tai osatoteuttajana, konsortion jäsenenä tai muulla rahoitushaun edellyttämällä kumppanuudella. Kumppanuushankkeissa tutkimuksen sivutuotteena voi syntyä esimerkiksi Kansalliskirjaston aineistojen rikastamista tai aineistojen käyttöä tukevia tekoälysovellutuksia.  
 • Kumppanuushankkeissa tehdään pitkäjänteistä kehittämistyötä, josta hankkeen kaikki osapuolet hyötyvät. Yhteistyö tutkimushankkeiden kanssa voi sisältää myös tutkimusaineistojen ja -kirjallisuuden täsmähankintaa, menetelmien ja työvälineiden kehittämistä sekä tukea tutkimusaineistojen hallintaan ja säilyttämiseen. Kirjasto voi toimittaa hankkeen tueksi sitoumuskirjeen ja tai yhteistyösitoumuksen. 
 • Pilotoimme ja kehitämme myös Kansalliskirjaston tallentamien verkkoaineistojen tekijänoikeuksien alaisten sisältöjen tutkimuskäyttöä.  Olemme kiinnostuneita hankkeista näiden aineistojen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi, sekä projekteista liittyen yhteistyöhön verkkoaineistojen kartoittamisessa ja tallentamisessa.

Aineiston tarjoajana  

 • Kansalliskirjasto voi sitoutua tarjoamaan tutkimushankkeelle mahdollisuuden käyttää aineistoa peruspalveluista poikkeavalla tavalla. Aineistot voivat olla analogisia, digitaalisia tai dataa.  
 • Verkkoaineistoja voidaan tarjota tutkimushankkeissa aineistoksi, jos käyttö pystytään mahdollistamaan tekijänoikeuslakia noudattaen. Kansalliskirjaston vuodesta 2006 lähtien tallentamat verkkoaineistot esittelevät edustavasti ja monipuolisesti kotimaisen verkon sisältöä suomalaisesta näkökulmasta. Tallentaminen perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007).
 • Tutkimusyhteistyö verkkoaineistojen parissa voi olla myös osallistumista verkkoarkiston keräyksiin joko ehdottaen keräyksiin sisältöjä tai aiheita. Yhteydenottoja tutkimusyhteistyön merkeissä toivomme alla olevalla yhteistyölomakkeella. Lisätietoa verkkokeräyksistä löytyy vapaakappaletoimiston sivuilta. Ehdotuksia yksittäisistä tallennettavista verkkosivuista ja keräysten aiheista voi lähettää myös suoraan verkkoarkiston omalla ehdotuslomakkeella.

Hakemusprosessi

Oletko kiinnostunut tekemään yhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa? Me tarjoamme sinulle analogista lähdemateriaalia, digitaalista dataa ja laajaa aineistojemme asiantuntemusta – unohtamatta digitaalisten aineistojen tekoälykehitystä tai muita aineistojen käsittelyyn kehitettyjä työkaluja.  

Kuvaile yhteistyöhankkeesi tämän lomakkeen avulla.

Toimi näin: 

 • Pyri kuvaamaan yhteistyöideasi tarkasti, tämä nopeuttaa sen käsittelyä.  
 • Ole yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, erityisesti yhteisissä kumppanuushankkeissa, joiden käsittely ja yksityiskohtiin liittyvä neuvottelu voi viedä jopa kuukausia.  Huomioi yhteydenotossasi rahoitushakemuksen ja rahoituksen myöntäjien aikataulut.   
 • Jätettyäsi aloitteen tutkimusyhteistyöstä pyrimme arvioimaan mahdollisimman pian, millainen yhteistyö olisi hyödyllisintä ja miten kauan asian käsittely vie.  
 • Arvioimme tutkimusyhteistyötä suhteessa strategiaamme, voimassa olevaan digitointiohjelmaan ja meneillään oleviin kehittämisprojekteihin. Tutkimusyhteistyön arviointiin osallistuu laaja asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yhteistyön sisällön mukaan aineistojen ja kokoelmien, metadatan ja kuvailun, teknisen kehityksen ja tekoälyn sekä tutkimuksen toteuttamisen asiantuntijoita. 
 • Neuvottelu tutkimusyhteistyön yksityiskohdista jatkuu tutkijan/tutkijaryhmän kanssa tarpeen mukaan ja neuvottelujen kesto riippuu tehtävän yhteistyön luonteesta ja laajuudesta.    
 • Osallistuminen tutkimusprojektiin yhteistyökumppanina vaatii Kansalliskirjaston hyväksynnän ennen tutkimusrahoitushakemuksen jättöä. Kun lähetät rahoitushakemuksen rahoittajalle, lähetä kopio myös Kansalliskirjastolle.
 • Mahdolliset tiedustelut voi lähettää Kansalliskirjaston tutkijapalveluihin osoitteella kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi.

Käynnissä olevia ja aiempia yhteistyöprojekteja

Tutustu aiempiin yhteistyöhankkeisiimme Projektit-sivulla