Projektit

Kansalliskirjasto kehittää toimintaansa projekteissa, joiden tulokset kanavoidaan osaksi perustoimintaa. Lisäksi kirjasto osallistuu asiantuntemuksensa ja toimintaympäristönsä kehittämiseen ulkopuolisen rahoituksen projekteissa.

Kansalliskirjastossa on käynnissä lukuisia projekteja, joista kuvaamme ohessa keskeisimmät niiden tavoitteiden ja lopputulosten osalta.

 • Books of the Medieval Parish Church

  Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) on Jaakko Tahkokallion johtama ERC Starting Grant -hanke, jonka toteutuspaikka on Kansalliskirjasto. Hanke tutkii keskiaikaisten seurakuntakirkkojen kirjavarustelua Kansalliskirjaston ja Tukholman Riksarkivetin pergamenttifragmenttien avulla. Se julkaisee artikkeleja ja tutkimusdataa avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.

 • Digitaaliset menetelmät kotimaisen kirjallisuushistorian uudistajana

  Konsortion tavoitteena on kartoittaa ja tutkia 1800-luvun Suomessa kirjamuotoisena julkaistua kaunokirjallisuutta Suomen kansallisbibliografia Fennican bibliografisten kuvailutietojen pohjalta. Hankkeessa tutkitaan sekä määrällisesti että laadullisesti vähemmälle huomiolle jääneitä teoksia, joita aiempi tutkimus ei ole nostanut esiin. Tällaiset teokset ovat jääneet tunnetusta kirjallisuudesta koostuvan "jäävuoren" huipun alle - pääsemme kartoittamaan ja tutkimaan ranskalaistutkija Margaret Cohenin sanoin "suurta lukematonta".

 • Fin-Clariah

  Kansalliskirjaston tehtävänä hankkeessa on suunnitella datan siirron mahdollistava väylä digi.kansalliskirjasto.fi:stä FIN-CLARIAH-palveluun ja kehittää prosessi, jolla data jatkossa voidaan siirtää joustavasti sitä mukaa kuin sitä tuotetaan. Infrastruktuurin rakentamisvaiheessa datan siirtoa pilotoidaan tekijänoikeudesta vapailla aineistoilla. Lisäksi Kansalliskirjaston asiantuntijat osallistuvat muihin työpaketteihin kommentaattoreina.

 • Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien digitointi

  Yhteensä projektissa digitoidaan ja avataan käyttöön arviolta 550 000 uutta sivua. Projektin päättyessä Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat katkeamattomana historiallisena ketjuna digitaalisessa muodossa 31.12.1979 asti. Kokonaisuudessaan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien lehtiaineistoja on projektin päättyessä digitaalisesti käytettävissä lähes miljoonaa sivua.

 • ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä

  Projektin tavoitteena on hankkia ISNI-tunnukset kattavasti eri tekijänoikeusjärjestöjen edustamille tekijöille. Käytännössä tämä tarkoittaa ISNI-tunnusten lisäämistä tekijänoikeusjärjestöjen tietokantojen oikeudenhaltijatietoihin.

  ISNI (International Standard Name Identifier) on kansainvälinen tunniste, jonka avulla voidaan yksiselitteisesti identifioida mihin tahansa luovaan teokseen liittyviä henkilöitä ja yhteisöjä. Esimerkiksi kirjailijoita, esittäjiä, säveltäjiä, visuaalisen taiteen tekijöitä, esiintyjiä, tuottajia taikka kustantajia.

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Jean Sibeliuksen teosten kriittinen editio (JSW) on Suomessa ainutlaatuinen kansainvälinen julkaisuhanke. Vuodesta 1996 toiminut hanke julkaisee Sibeliuksen sävellystuotannon kokonaisuudessaan, lähteiden perinpohjaiseen tutkimukseen perustuvina editioina. JSW tarjoaa sekä tietoa tutkijoille että perustan Sibeliuksen teosten esityksille. Julkaisusarja sisältää valmistuessaan 60 nidettä.

 • Ruotsinkielisten sanomalehtien digitointi ja käyttöön asettaminen

  Kulttuuriaineistolain ja tekijänoikeuslain mukaan kaikki digitoidut aineistot ovat käytettävissä vain suojatuilla työasemilla Kansalliskirjastossa ja vapaakappalekirjastoissa, sekä Eduskunnan kirjastossa.
  Projektissa pääsy digitoituihin Suomessa julkaistuihin ruotsinkielisiin sanomalehtiaineistoihin 31.12.1949 asti avataan yleisökäyttöön digi.kansalliskirjasto.fi:n kautta vuoden 2021 loppuun mennessä.

 • Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa

  Hankkeessa lisätään pohjoissaamen tuki kolmeen Kansalliskirjaston palveluun. Tavoitteena on edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia ja yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa laajentamalla saamelaiskielten tukea digitaalisissa palveluissa, jotka hyödyttävät kulttuuria, tiedettä ja oppimista. Hanke pyrkii luomaan toimintamallin, jolla valtakunnallisten tiedon infrastruktuurien kielellistä tukea voidaan kehittää vastavuoroisessa yhteistyössä kieliyhteisöä edustavien toimijoiden kanssa. Tähän liittyy pohjoissaamen kielenhuollon ja -normituksen huomiointi.

 • Traditio ja muuntelu. Keskiajan liturginen laulu Turun hiippakunnassa

  Keskiajan Turun hiippakunnasta on säilynyt ainutlaatuisen edustava otos liturgisen laulun lähteitä. Näiden lähteiden ylivoimainen enemmistö on Kansalliskirjaston kokoelmissa. Hiippakunnan keskiaikaista laulukulttuuria, sen kehitystä ja vaikutusta varhaiseen luterilaiseen liturgiaan ei kuitenkaan ole tutkittu järjestelmällisesti.