Projektit

Kansalliskirjasto kehittää toimintaansa projekteissa, joiden tulokset kanavoidaan osaksi perustoimintaa. Lisäksi kirjasto osallistuu asiantuntemuksensa ja toimintaympäristönsä kehittämiseen ulkopuolisen rahoituksen projekteissa.

Kansalliskirjastossa on käynnissä lukuisia projekteja, joista kuvaamme ohessa keskeisimmät niiden tavoitteiden ja lopputulosten osalta.

 • Digitaaliset menetelmät kotimaisen kirjallisuushistorian uudistajana

  Konsortiohankkeen pyrkimyksenä on laajentaa merkittävästi vallitsevaa käsitystä Suomen kirjallisuushistoriasta uusien digitaalisten aineistojen ja menetelmien avulla. Kansalliskirjaston, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä kartoitamme suomen- ja ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden taustatietoja 1800-luvulta yhtenäiseen muotoon, joka mahdollistaa aineiston laajamittaisen tilastollisen analysoinnin. Laadimme aineiston tutkimuskäyttöä varten erityisesti suunnitellun avoimen datatieteen työvirran.

 • Fin-Clariah

  FIN-CLARIAH -infrastruktuurihanke tuo tutkijoiden käyttöön laajat kokoelmat tekstejä ja multimodaalisia aineistoja sekä työkaluja aineistojen analysointiin ja rikastamiseen. Hanke mahdollistaa ihmistieteellisen tutkimuksen jossa voi hyödyntää neuroverkkoteknologiaa, suurteholaskentaa ja laajoja datasettejä.

 • Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien digitointi

  Projektissa digitoidaan Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien aineistot historiallisena ketjuna 31.12.1979 asti. Kansalliskirjasto  avaa kulttuuriaineistolain ja tekijänoikeuslain mukaan kaiken digitoimansa aineiston tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön maksutta digi.kansalliskirjasto.fi – palvelussa Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa sekä säilyttää aineiston pysyvästi PAS-standardien mukaisesti. digitaaliseen muotoon ja käyttöön.

 • ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä

  Tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto ovat mukana projektissa, jonka aikana hankitaan kansainväliset tekijätunnukset kattavasti järjestöjen edustamille oikeudenhaltioille, kehitetään ISNI-prosessia ja parannetaan tekijänoikeusjärjestöjen tietokannoissa olevan metadatan laatua. Kansalliskirjasto toimii kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa ja koordinoi hanketta.

  ISNI-projektikokonaisuus koostuu kahdesta vaiheesta, jotka limittyvät. Ensimmäisen vaiheen aikana (2/2022–12/2023) hankitaan ISNI-tunnuksia tekijänoikeusjärjestöjen edustamille oikeudenhaltioille. Toisen vaiheen aikana (1/2023–12/2024) rakennetaan rajapintoja, jotka mahdollistavat ISNI-tunnusten toimivan jakelun, ja rikastetaan tekijänoikeusjärjestöjen tietokannoissa olevaa metatieto.

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Jean Sibeliuksen säveltuotanto kokonaisuudessaan, julkaisusarjana, jonka editiot perustuvat perinpohjaiseen lähteiden tutkimukseen.

 • Saamelaiskielten tuki digitaalisissa palveluissa

  Kansalliskirjasto luo hankkeessa tuen pohjoissaamen kielelle kolmeen Kansalliskirjaston ylläpitämään ja monen muun toimijan hyödyntämään digitaaliseen palveluun: Finnaan, Fintoon ja Kotoistukseen. Tämä parantaa saamelaisen tieto- ja kulttuuriperintöaineiston näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

 • Taiteilijat haltuun! - yhteistyötä ja yhteentoimivaa metadataa ISNI-tunnusten avulla

  Projekti on sektorirajat ylittävä yhteistyöhanke, jonka keskiössä on ISNI-tunnus. Hanke pilotoi ISNI-tunnusten mahdollistamia uusia tiedonvaihdon prosesseja tekijänoikeusjärjestöjen ja taidemuseoiden kesken.

  Yhteistyöhankkeessa ovat mukana visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvasto, Suomen museoliitto ja Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Yhteistyöhanketta koordinoi Kansalliskirjasto, joka toimii ISNI-rekisteröintitoimistona.

 • Traditio ja muuntelu. Keskiajan liturginen laulu Turun hiippakunnassa

  Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke analysoi Kansalliskirjaston keskiaikaisia aineistoja musikologisesta näkökulmasta. Sen tavoitteena on selvittää, millaisia olivat Turun hiippakunnan keskiaikaisen messuliturgian melodiat, ja miten ne jatkoivat elämäänsä reformaation jälkeisessä Suomessa.