Kumppanuudet

Kansalliskirjasto tuottaa palveluitaan ja osallistuu laajempaan yhteiskunnalliseen kehitystoimintaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Jokainen kumppanuussuhde on erilainen, osapuolten asiantuntemukseen ja panokseen perustuva. Kumppanuuksien ytimessä on osaamisen, resurssien ja vastuiden järkevä ja joustava jakaminen.

Katsomme, että kumppanuus syntyy luottamuksesta ja sen ideana on asiakkaan ja Kansalliskirjaston vapaaehtoisesti muodostama molempia hyödyttävä suhde. Yhteistyön perustuu keskinäiseen oppimiseen ja kommunikoinnin tulee olla jatkuvaa. Tästä syystä vuoropuhelu maamme kirjastoverkon, muiden muistiorganisaatioiden ja tiedeyhteisön kanssa on edellytys Kansalliskirjaston kehittämiselle.

Kirjaston toimintatapa kaikessa perustuu kumppanuuteen, yhteistyöhön ja kokeiluihin.

Aineistokumppanuudet

Yksityiset julkaisujen luovuttajat tai ammatilliset kirja-alan toimijat, joiden kanssa Kansalliskirjasto kasvattaa kokoelmiaan. 

Kansalliskirjaston kokoelma on ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri, jonka perustan muodostaa kotimaisten julkaisujen arkistokokoelma. Kansalliskirjaston ulkomaiset kokoelmat kytkevät Suomen tieteen ja kulttuurin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiinsä.

Lisätietoa: Kokoelmien kehittäminen

Asiakaskumppanuudet

Kirjastot, arkistot, museot ja muut julkishallinnon organisaatiot, joille Kansalliskirjasto tuottaa palveluita ja jotka osallistuvat myös kumppaneina yhteisten palveluiden kehittämiseen. 

Digitointikumppanuudet

Kirjastot ja julkaisualan toimijat sekä kulttuuriasiakkaat, jotka toimivat digitoitavien aineistojen tuottajina tai hyödyntäjinä. 

Kansalliskirjasto tarjoaa julkaisijoille digitointikumppanuuksia, joiden avulla julkaisija ja kirjasto pystyvät digitoimaan yhteisiä aineistoja jakamalla kustannuksia.

Lisätietoa: Digitointikumppanuudet

Toimittajakumppanuudet

Palveluiden, järjestelmien ja tuotteiden toimittajat, joiden asiantuntemuksen avulla Kansalliskirjasto tuottaa palveluitaan. 

Lisätietoa: Järjestelmäalustapalvelut

Tutkimuskumppanuudet

Tiedeyhteisö, jolle kirjaston aineistot ja palvelut tarjoavat ainutlaatuisen ja haastavan tutkimuskohteen. 

Tavoitteenamme on kehittää tutkimuksen ja opetuksen palveluja vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön kanssa. Jatkuva keskustelu tutkijoiden kanssa on myös edellytys onnistuneelle aineistojen hankinnalle. Tutkimusyhteistyöhankkeiden tuloksena syntyvät tietovarannot integroidaan osaksi kirjaston aineisto- ja palvelutarjontaa, ja siten yhteistyö hyödyntää molempia osapuolia.

Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyömme edistää julkaistuun kulttuuriperintöön ja sen välitykseen liittyviä tutkimusintressejä sekä valtakunnallisten palveluidemme kehittämistä.

Kehittäjäkumppanuudet

Digitaalisten ratkaisujen kehittäjät, joiden kanssa Kansalliskirjasto luo tulevaisuuden järjestelmiä ja asiantuntemusta.