Yhteistyö, kumppanuudet ja verkostotyö

Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää toimintaansa yhteistyössä asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Yhteistyö (avautuu uuteen välilehteen)

Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää toimintaansa yhteistyössä asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmiensä kanssa.

Kumppanuudet

Kansalliskirjasto tuottaa palveluitaan ja osallistuu laajempaan yhteiskunnalliseen kehitystoimintaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Jokainen kumppanuussuhde on erilainen, osapuolten asiantuntemukseen ja panokseen perustuva. Kumppanuuksien ytimessä on osaamisen, resurssien ja vastuiden järkevä ja joustava jakaminen.

Verkostotyö

Kansalliskirjaston tuottamiin kansallisiin palveluihin liittyvän yhteistyön onnistumiseksi on luotu keskusteluja ja verkostoitumista edistäviä mekanismeja, kuten neuvostot, ohjausryhmät ja konsortiot.

Projektit

Kansalliskirjasto kehittää toimintaansa projekteissa, joiden tulokset kanavoidaan osaksi perustoimintaa. Lisäksi kirjasto osallistuu asiantuntemuksensa ja toimintaympäristönsä kehittämiseen ulkopuolisen rahoituksen projekteissa.

Digitaalinen kulttuuriperintömme

Opetus- ja kulttuuriministeriön digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuudessa ylläpidetään palveluita kulttuuriperinnön tietovarantojen saatavuuden, saavutettavuuden ja pitkäaikaisen säilyttämisen parantamiseksi. Kokonaisuuden viestinnästä vastaa Kansalliskirjasto.

Tutkimusyhteistyö

Osallistumme tutkimushankkeisiin, jotka edistävät aineistojemme saatavuutta ja käytettävyyttä, ja jotka parantavat aineistojemme laatua esimerkiksi uudenlaisella sisältötiedolla tai hyödyntämällä tekoälyyn perustuvia sovelluksia.