Yhteistyö

Kansalliskirjasto suunnittelee ja kehittää toimintaansa yhteistyössä asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmiensä kanssa. Ohessa esittelemme vaihtuvin kokonaisuuksin kirjastomme yhteistyömuotoja.