Vesa Kauton rahasto

Pitkäaikainen kirjastomaailman vaikuttaja, ylikirjastonhoitaja emeritus, fil. tri. Vesa Kautto järjesti 15.6.2006 olleen 70-vuotispäivänsä kunniaksi merkkipäiväkeräyksen Kulttuuriperintörahaston hyväksi. Keräysvarojen hoitamiseksi perustettiin Vesa Kauton nimikkorahasto tukemaan Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Vesa Kautto aloitti monipuolisen virkauransa Helsingin yliopiston kirjastossa vuonna 1961 ja toimi myöhemmin monissa kirjaston asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Alan kokemus karttui sittemmin johtajana Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa ja ylikirjastonhoitajana Oulun yliopiston kirjastossa sekä ensimmäisenä kirjastotieteen ja informatiikan/informaatiotutkimuksen professorina Oulun yliopistossa. Eläkkeellä oleva tohtori vaikuttaa edelleen aktiivisesti kirjasto- ja kulttuurimaailmassa.

Haluatko lahjoittaa Vesa Kauton rahastoon? Tee Helsingin yliopiston lahjoitussivulla lahjoitus Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahastolle ja kirjoita lisätieto-kenttään rahaston nimi.