Kansalliskirjaston tuottamiin kansallisiin palveluihin liittyvän yhteistyön onnistumiseksi on luotu keskusteluja ja verkostoitumista edistäviä mekanismeja, kuten neuvostot, ohjausryhmät ja konsortiot.

Toimintamme onnistuminen edellyttää, että kirjastomme johto ja asiantuntijat säännöllisesti arvioivat ja kehittävät yhteistyötä ja yhteistyön rakenteita sidosryhmien kanssa. Tätä yhteistyötä teemme erilaisten verkostojen avulla ja pyrimme siihen, että toiminta on suunnitelmallista, avointa ja vuorovaikutteista.