Verkkoaineistot

(kesken oleva sivu)

Verkkoaineistot sisältävät kaksi pääkokoelmaa: verkkoarkiston ja evapaakappalekokoelman.

Sisällysluettelo

Kansalliskirjasto tallettaa kulttuuriaineistolain mukaisesti  yleisön saatavilla olevaa kotimaista verkkoaineistoa. Tallennettavaan aineistoon sisällytetään edustavasti ja monipuolisesti tietoverkoissa eri aikoina yleisön saatavilla olevia verkkoaineistoa. Kerätyt aineistot sijoitetaan kahteen eri kokoelmaan, verkkoarkistoon ja e-vapaakappalekokoelmaan. Verkkoaineistoja tallennetaan vuosittain noin 20 teratavua , kokoelmien koko on kokonaisuudessaan  yli 300 teratavua.

Verkkoarkistoon tallennetaan aineistoja verkkosivustoilta (htm- ja html-sivustot yms.) sekä sosiaalisen median kanavista (Twitter, YouTube, Facebook ja TikTok yms.). Aineistoa tallennetaan erilaisin keräyksin, mahdollisimman automatisoidusti. E-vapaakappalekokoelmaan tallennetaan luovutuksina saatuja julkaisuja, kuten elektronisia kirjoja, kausijulkaisuja, karttoja ja nuotteja. Kulttuuriaineistolain mukaisesti tallennetun aineiston omistusoikeus siirtyy Kansalliskirjastolla, mutta aineiston tekijänoikeudet säilyvät niiden tekijöillä.

Verkkoaineistoja on kerätty vuodesta 2006 lähtien, jolloin tekijänoikeuslaki (404/1961 16 b) antoi Kansalliskirjastolle oikeuden tallentaa aineistoja tietoverkoista. Laki myös ohjeistaa aineistojen käyttöönasettamisen vapaakappaletyöasemille. Kotimaisen julkaisutuotannon arkistointia koskeva laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) on velvoittanut Kansalliskirjastoa tallentamaan suomalaisia verkkoaineistoja vuodesta 2008.

Kulttuuriaineistolain mukainen verkkoaineistojen keräyssuunnitelma[linkki sivulle] tarkentaa aineistojen hakemisen ja tallentamisen laajuutta sekä verkkoaineistojen luovuttamiskäytäntöjä.   Keräyssuunnitelmassa huomioidaan myös tutkimuksen ja kulttuurihistoriallisen arkistoinnin tarpeet ja verkkojulkaisijoiden tasapuolinen kohtelu. Suunnitelma tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein.

E-vapaakappalekokoelman julkaisut ja verkkoarkiston teemakeräykset kuvaillaan Kansalliskirjaston ylläpitämään kansallisbibliografiaan tai kansalliskokoelman Fikka-tietokantaan.  Nämä aineistot ovat haettavissa Kansalliskirjaston Finna-hakupalvelun kautta.

Verkkoarkisto

Linkki verkkoarkistoon ja jotain muuta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/verkkoarkisto

Evapaakappalekokoelma

E-muotoiset kirjat, lehdet, kartat, musiikki ja muut: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/evapaakappalekokoelma

Pitkäaikaissäilytys

Kansalliskirjaston yhteistyössä CSC:n kanssa tekemästä pitkäaikaissäilytyksestä kerrotaan lisää omalla sivullaan.

Verkkoaineistojen käyttö

Tallennetut verkkoaineistot ovat asiakaskäytössä vapaakappaletyöasemilla eri puolilla Suomea. Aineistojen käytöstä kerrotaan tarkemmin Vapaakappaleaineistojen käyttö -sivulla.

Lisätietoa

Tallentamisen kannalta erityisen ongelmallisten verkkoaineistojen, kuten tietokantojen, verkkopelien ja karttojen tallennuksessa seurataan kansainvälistä kehitystä ja mahdollisuuksien mukaan osallistumaan alan kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.

Aineistojen tietosuojasta kerrotaan Kansalliskirjaston tallentamia verkkoaineistoja koskevassa tietosuojaselosteessa[linkki]. Kansalliskirjastolla on kulttuuriaineistolain nojalla oikeus pyytää myös verkkosisältöjä, joissa on henkilötietoja sekä muita kansalaisia yksilöiviä tietoja.