Verkkoaineistot

Kansalliskokoelmaan talletetaan tietoverkoissa yleisön saatavilla olevia suomalaisia ja suomalaisille tarkoitettuja sisältöjä.

Sisällysluettelo

Kansalliskirjasto tallettaa julkaisujen ja tallenteiden lisäksi yleisön saatavilla olevaa kotimaista verkkoaineistoa. Tallennettavaan verkkoaineistoon sisällytetään edustavasti ja monipuolisesti tietoverkoissa eri aikoina yleisön saatavilla olevia aineistoja. Verkkoaineistoja tallennetaan vuosittain noin 20 teratavua, kokoelmien koko on yhteensä yli 300 teratavua.

Kerätyt aineistot sijoitetaan kahteen eri kokoelmaan, Suomalaiseen verkkoarkistoon ja e-vapaakappalekokoelmaan. Lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukaisesti tallennetun aineiston omistusoikeus siirtyy Kansalliskirjastolle, mutta aineiston tekijänoikeudet säilyvät oikeuksien haltijoilla.

Verkkoaineistoja on kerätty vuodesta 2006 lähtien, jolloin tekijänoikeuslaki (404/1961 16 b §) antoi Kansalliskirjastolle oikeuden tallentaa aineistoja tietoverkoista. Laki myös ohjeistaa aineistojen käyttöönasettamisen vapaakappaletyöasemille. Kotimaisen julkaisutuotannon tallettamista koskeva kulttuuriaineistolaki (1433/2007) on velvoittanut Kansalliskirjastoa tallentamaan suomalaisia verkkoaineistoja vuodesta 2008.

Kulttuuriaineistolain mukainen verkkoaineistojen keräyssuunnitelma tarkentaa aineistojen hakemisen ja tallentamisen laajuutta sekä verkkoaineistojen luovuttamiskäytäntöjä. Keräyssuunnitelmassa huomioidaan myös tutkimuksen ja kulttuurihistoriallisen arkistoinnin tarpeet ja verkkojulkaisijoiden tasapuolinen kohtelu. Suunnitelma tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein.

E-vapaakappalekokoelman julkaisujen ja verkkoarkiston teemakeräyksien kuvailutiedot ovat haettavissa Finna-hakupalvelun kautta.

Suomalainen verkkoarkisto

Kuvituskuvia verkkoarkistosta: viestikuplia, kamera ja tietokone

Suomalaiseen verkkoarkistoon tallennetaan aineistoja verkkosivustoilta sekä sosiaalisen median kanavista. Aineistoa tallennetaan erilaisin keräyksin, mahdollisimman automatisoidusti. Tietoa verkkoarkistoon tallennettavista aineistoista, keräyksistä ja tallentamisesta.

E-vapaakappalekokoelma

Kuvitusta e-vapaakappalekokoelmasta: kirja, lehti ja äänilevy

E-vapaakappalekokoelmaan tallennetaan elektronisessa muodossa olevia verkkojulkaisuja, kuten kirjoja, lehtiä, karttoja sekä äänitteitä. Tietoa e-julkaisujen tallentamisesta ja luovuttamisesta.

Pitkäaikaissäilytys

Kuvitusta pitkäaikaissäilytyksestä: kansio, levyke sekä säilytyslaatikko

Kansalliskirjaston tallentamien verkkoaineistojen pitkäaikainen säilyvyys ja saatavuus varmistetaan yhteystyössä CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus OY:n kanssa. Tietoa pitkäaikaissäilytyksestä ja sen toteuttamisesta.

Verkkoaineistojen käyttö

Tallennetut verkkoaineistot ovat asiakaskäytössä vapaakappaletyöasemilla eri puolilla Suomea. Aineistojen käytöstä kerrotaan tarkemmin Vapaakappaleaineistojen käyttö -sivulla.

Lisätietoa

Tallentamisen kannalta erityisen ongelmallisten verkkoaineistojen, kuten tietokantojen, verkkopelien ja karttojen tallennuksessa seurataan kansainvälistä kehitystä. Kansalliskirjasto pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan alan kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin.

Aineistojen tietosuojasta kerrotaan Kansalliskirjaston tallentamia verkkoaineistoja koskevassa tietosuojaselosteessa