Palvelun kuvaus ja ohjeet

Sisällysluettelo

Palvelun kuvaus

Kansalliskirjaston ja julkaisualan toimijoiden tehtävänä on yhteistyössä tallettaa kotimainen julkaisutuotanto tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Tallettaminen koskee painotuotteita, äänitteitä ja muita tallenteita sekä digitaalisia julkaisuja ja muuta verkkoaineistoa. Toiminta perustuu lakiin kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä1433/2007 (kulttuuriaineistolaki).

Toiminnan tarkoituksena on kansallisen julkaisutuotannon säilyttäminen ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön nyt ja tulevaisuudessa. Vapaakappalekokoelmissa säilyy myös sellainen aineisto, joka muuten katoaa saatavilta nopeasti ja jota muut kirjastot eivät talleta.

Aineistot kuvaillaan soveltuvin osin kansallisbibliografia Fennicaan ja kansallisdiskografia Violaan, jotka ovat käytettävissä Kansalliskirjaston hakupalvelussa. Talletetut aineistot ovat paikallisesti käytettävissä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa. Eri puolilla Suomea sijaitsevat vapaakappalekokoelmat tukevat alueellisen tasa-arvon toteutumista.

Kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastot perustuvat painotuotteiden ja tallenteiden osalta vapaakappalekartuntaan.

Voit tutustua vapaakappaletoiminnan esitteeseen Doriassa.

  Kirjat, aikakauslehdet, sarjat, nuotit ja kartat tulevat kaikkien vapaakappalekirjastojen kokoelmiin. Sanomalehdet, äänitteet ja tallenteet säilytetään vain Kansalliskirjastossa, pienpainateaineisto Kansalliskirjaston lisäksi Turun yliopiston kirjastossa.

  Verkkoaineistot ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) arkistoimat aineistot ovat käytettävissä vapaakappaletyöasemilla kaikissa vapaakappalekirjastoissa sekä Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa.

  Luovutusvelvolliset

  • valmistaja, kun julkaisu tai tallenne on valmistettu Suomessa
  • julkaisija tai kustantaja, kun se valmistaa itse tai valmistuttaa ulkomailla tuotteita, jotka on tarkoitettu levitettäväksi Suomessa
  • maahantuoja, kun julkaisijalla tai kustantajalla ei ole toimipaikkaa Suomessa
  • verkkoaineistojen osalta luovutusvelvollisuus on verkkojulkaisijalla. Verkkojulkaisijoiksi katsotaan myös aineistojen välittäjät, verkkokirjakaupat ja verkkomusiikkikaupat.

  Lähetystiheys

  Vapaakappaleet kotimaassa valmistetuista aineistoista tulee lähettää Kansalliskirjastoon neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun aikana. Ulkomailla valmistetut aineistot tulee toimittaa 30 päivän kuluessa aineistojen maahantuonnista. Tarvittaessa voidaan sopia myös erilaisista toimitusjaksoista.

  Verkkoaineisto on luovutettava 60 päivän kuluessa siitä, kun Kansalliskirjasto on ilmoittanut verkkojulkaisijalle luovutusvelvollisuudesta. Jos luovutuspyyntö koskee verkkoaineistoa, jota ei vielä ole julkaistu, 60 päivän aika lasketaan aineiston julkaisupäivästä. Säännöllisistä luovutuksista esimerkiksi vuosittain, puoli- tai neljännesvuosittain voidaan sopia erikseen.

  Lähetysluettelot

  Kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaisesti lähetykseen täytyy liittää lähetysluettelo kahtena kappaleena. Näistä toinen jää Kansalliskirjastoon ja toinen palautetaan luovuttajalle varustettuna merkinnällä, että lähetys on vastaanotettu. Luettelosta tulee käydä ilmi lähetykseen sisältyvien painotuotteiden ja tallenteiden tunnistetiedot, lukumäärä sekä maininta siitä, mitä ajanjaksoa lähetys koskee.

  Lähetysluettelot löytyvät Lomakkeet-sivulta.

  Lähetyksissä huomioitavaa

  • Kustannuksista (myös lähetyskustannuksista) vastaa aineiston luovuttaja.
  • Kansalliskirjasto voi luovutusvelvollisen hakemuksesta  vähentää luovutettavien vapaakappaleiden lukumäärää, esimerkiksi jos painos on huomattavan pieni.
  • Painotuotteet ja tallenteet on luovutettava täydellisenä siinä muodossa, jossa niitä levitetään.
  • Suurikokoiset julisteet ja kartat on toimitettava suojaputkeen tai sen ympärille rullattuina.
  • Vapaakappaleissa tulee olla valmistusvuosimerkintä.
  • Mikäli julkaisu on salassa pidettävä lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) tai muun lainsäädännön nojalla, on lähetykseen liitettävä asiasta ilmoitus. Salassa pidettävän aineiston asiakaskäyttö on rajoitettu edellä mainitun lain mukaisesti.
  • Jos luovutusvelvollisuutta laiminlyödään, luovutusvelvollinen voidaan sakon uhalla määrätä täyttämään velvollisuutensa (laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä) 1433/2007, 27 §).

  Luovutettavat kappalemäärät

  Luovutettavat kappalemäärät aineistotyypeittäin

  Kuutena kappaleena:
  aikakauslehdet
  asiakaslehdet
  bibliografiat
  henkilöstölehdet
  historiat ja historiikit
  ilmaisjakelulehdet (ks. myös sanomalehdet, alempana)
  jäsenlehdet
  julkaisusarjat
  kartat
  kirjat
  kokous- ja konferenssijulkaisut (artikkeleita sisältävät )
  korjauslehdet
  libretot
  matrikkelit
  merikortit
  monografiat
  nuotit
  näyttelyjulkaisut (artikkeleita sisältävät)
  päivittyvät irtolehtikansiot
  raportit
  sarjakuvat
  sukukirjat
  sukuseurojen lehdet
  tilastojulkaisut
  vuosikirjat
  väitöskirjat

  Kahtena kappaleena:
  aikataulut
  eripainokset
  esitteet
  exlibrikset
  flaijerit
  hakemistot
  hinnastot
  ilmoituslehdet
  julkaisuluettelot
  julisteet
  kaavat (esim. asema- ja maakuntakaavat)
  kalenterit
  kokous- ja konferenssiohjelmat
  kunnalliskertomukset
  kuvastot
  käyttöohjeet ja -oppaat
  lautapelit
  lentolehtiset
  luettelot
  lööpit
  mainokset
  mainoslehdet
  ohjelmat (esim. teatteri-, näyttely- ja urheilukilpailuohjelmat)
  oppaat (esim. käyttö-, henkilöstö-, opinto- ja palveluoppaat)
  pelit: lautapelit, korttipelit, roolipelit
  postikortit
  puhelinluettelot
  puuhakirjat
  ristikkojulkaisut
  ruokalistat
  standardit
  sudokujulkaisut
  talousarviot
  taskutilastot
  tilinpäätökset
  toimintakertomukset
  toimintasuunnitelmat
  työehtosopimukset
  vaalimainokset
  vakuutusehdot
  vuosikertomukset
  värityskirjat

  Yhtenä kappaleena:
  sanomalehdet
  pelitallenteet
  äänitallenteet (musiikki ja puhe)
  cd- ja dvd-rom-levyt

  Ei luovuteta:
  braille eli pistekirjoitus
  etiketit
  kangas- ja esinepainatukset
  kirjekuoret
  perhejuhlien kutsut (esim. hää-, hautajais- ja syntymäpäiväjuhlakutsut)
  käyntikortit
  käärepaperit ja pakkausmateriaalit
  lomakkeet
  muuttamattomat lisäpainokset
  taidegraafiset alkuperäisvedokset
  tarrat
  vain ulkomailla julkaistavat painotuotteet ja tallenteet