Painotuotteet ja tallenteet

Kaikista Suomessa levitettävistä julkaisuista on luovutettava vapaakappaleet kulttuuriaineistolain mukaisesti. Kunkin julkaisutyypin kohdalta löytyy tieto luovutettavista määristä. Vapaakappaleet tulee luovuttaa riippumatta siitä onko julkaisuissa yksilöivää tunnusta (esim. ISBN, ISSN) tai ovatko ne kaupallisessa levityksessä.

Sisällysluettelo

Kirjat

Kirjoista luovutetaan kuusi vapaakappaletta. Myös tarvepainatuksella (print on demand) valmistetuista julkaisuista luovutetaan vapaakappaleet normaalisti. Muuttumattomista lisäpainoksista, joissa on sama ISBN-tunnus kuin alkuperäisessä julkaisussa, ei tarvitse luovuttaa uusia vapaakappaleita. Lisäksi, jos julkaisun painos on huomattavan pieni, voidaan luovutettavien vapaakappaleiden määrää vähentää hakemuksen perusteella.

Pienpainatteet

Pienpainatteet ovat enimmäkseen käytännön elämään liittyviä, yleensä lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettuja ja ajankohtaisuutensa verrattain nopeasti menettäviä painotuotteita. Julkaisun kuuluminen pienpainatteisiin ei perustu painoksen suuruuteen tai julkaisun fyysiseen kokoon.

Pienpainateaineistoon kuuluvat mm. hinnastot, ohjeet, tuotekuvastot, kalenterit, julisteet ja pelit. Tarkemman listauksen lähetettävistä pienpainatteista sekä aineistoista, joita ei kuulu lähettää löytää luovutettavista kappalemääristä. Peleihin liittyvät ohjeistukset löytyvät pelien omalta alasivulta.

Lehdet ja sarjat

Aikakauslehdet, sarjat ja päivittyvät irtolehtikansiot luovutetaan kuutena vapaakappaleena. Sanomalehdistä luovutetaan yksi vapaakappale.

Aikakauslehtiä ovat säännöllisesti ilmestyvät lehdet, jotka sisältävät artikkeleita joko yleiseltä tai erikoistuneelta elämän alueelta. Aikakauslehdet voivat painettuna olla kooltaan, muodoltaan ja painomateriaaliltaan millaisia tahansa. Aikakauslehdet voivat olla tilattavia, irtonumerona ostettavia tai jäsenyyden tai asiakkuuden perusteella vastaanotettavia julkaisuja. Tällaisia ovat yleisaikakauslehdet, tieteelliset lehdet, julkistahojen virallisluonteiset lehdet, ammattijärjestöjen, poliittisten järjestöjen, urheiluseurojen ja sukuseurojen lehdet, seurakuntien, kuntien ja oppilaitosten lehdet sekä henkilöstö- ja asiakaslehdet

Sanomalehtiä ovat lehdet, jotka ilmestyvät 1–7 kertaa viikossa ja jotka sisältävät valtakunnallista tai paikallista uutisaineistoa. Sanomalehdet voivat olla päivälehtiä, paikallislehtiä tai ilmaisjakelulehtiä. Sanomalehdistä luovutetaan yksi vapaakappale, joka muusta aineistosta poiketen toimitetaan Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteeseen.

Sarjoja ovat esimerkiksi vuosikirjat, tilastosarjat, laki- ja säädössarjat sekä erillisteoksia sisältävät sarjat kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisusarjat.

Nuottijulkaisut

Nuottijulkaisuista luovutetaan kuusi vapaakappaletta aivan kuten kirjoistakin. Orkesteriteosten vapaakappaleet tulee lähettää sekä partituurista että eri soittimien stemmoista. Myös tarvepainatuksella (print on demand) valmistetuista julkaisuista luovutetaan vapaakappaleet.

Pienten painosten yhteydessä voidaan luovutettavien vapaakappaleiden määrää luovutusvelvollisen hakemuksesta vähentää. Lisätietoa verkossa julkaistun aineiston luovuttamisesta on Verkkoaineistot-sivulla.

Luovutusvelvollisuuden piiriin eivät kuulu käsikirjoitukset, vuokrattavat nuotit tai sisäiseen käyttöön monennetut nuotit, joita ei ole tarkoitettu julkaistavaksi.

Kartat

Kartat luovutetaan kuutena kappaleena. Karttojen vapaakappaleita ei saa taittaa vaan ne tulee lähettää suorina (esim. suojaputkessa tai putken ympärille rullattuna) myös silloin, kun varsinaiset myynti- tai jakelukappaleet on taitettu.

Äänitteet ja tallenteet

Kansalliskirjastolle luovutettavia tallenteita ovat kaikki ääntä, kuvaa tai tekstiä sisältävät tallenteet, kuten äänilevyt, -kasetit, -kirjat ja -lehdet, CD-ROM-levyt, pelitallenteet, USB-muistit sekä yhdistelmät, joissa tallenteisiin liittyy jokin painotuote. Äänitteistä ja muista tallenteista luovutetaan yksi vapaakappale. Koko julkaisu luovutetaan siinä muodossa kuin sitä levitetään yleisölle.

Luovutusvelvollisuus koskee kaikkia kotimaisten toimijoiden Suomessa levitettäviä tallenteita.

Vapaakappaleet tulee luovuttaa kaikista Suomessa valmistetuista tallenteista ja sellaisista ulkomailla valmistetuista tallenteista, joita on tuotu maahan vähintään 50 kappaletta.

Elokuvatallenteiden sekä radio- ja tv-aineistojen arkistoinnista vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI).

Musiikkiäänitteet

Vapaakappaleina tulee luovuttaa kaikki kotimaiset äänitteet, niin singlet, albumit kuin kokoelmatkin. Kotimainen julkaisutuotanto talletetaan kansalliskokoelmaan kokonaisuudessaan.

Musiikkiäänitteiden formaatteja ovat esimerkiksi audio-CD-levyt (sisältäen CD-R-levyt), vinyylilevyt, C-kasetit ja USB-muistit. Mikäli äänite julkaistaan useammassa eri formaatissa, tulee niistä kaikista luovuttaa yksi vapaakappale vaikka äänitteiden sisältö olisikin sama.

Vapaakappaleet tulee luovuttaa kaikista kotimaisten toimijoiden Suomessa levitettävistä äänitejulkaisuista. Lisätietoa verkossa julkaistun aineiston luovuttamisesta on Verkkoaineistot-sivulla.

Puheäänitteet

Puheäänitteitä ovat esimerkiksi äänikirjat, satu- ja rentoutuslevyt, äänilehdet sekä kielikurssit.

CD-ROM- ja muut tallenteet

CD-ROM-levyillä julkaistaan esimerkiksi kirjoja, sarjoja sekä pienpainatteita (esim. tuoteluetteloita, mainoskuvastoja, käyttöohjeita ym.). Myös nämä julkaisut kuuluvat luovutusvelvollisuuden piiriin riippumatta siitä, onko niillä julkaisun yksilöivää tunnistetta (esim. ISBN, ISSN, ISMN) tai ovatko ne kaupallisessa levityksessä.

Pelit

Luovutettavien pelien piiriin kuuluvat suomalaiset ja Suomen markkinoita varten muunnetut fyysiset pelikopiot sekä lautapelit. Tällaisia ovat esimerkiksi pelit,

  • joiden suunnitteluun tai toteuttamiseen on osallistunut suomalainen toimija, kuten pelinkehittäjä,
  • joita on suomennettu tai ääninäytelty suomeksi tai
  • joiden pakkaukseen sisältyy kokonaan tai osittain suomennettua aineistoa, esim. ohjevihkonen.

Aineisto luovutetaan täydellisenä ja siinä muodossa, missä sitä levitetään. Pelijulkaisun tulee olla pitkäaikaissäilytystä varten teknisesti suojaamaton. Jos julkaisussa on suojaus, on Kansalliskirjastolla oikeus kiertää tai poistaa se.

Luovutettavat määrät peleistä ovat

  • yksi kappale konsoli- ja tietokonepelien fyysisistä kopioista
  • kaksi kappaletta lauta-, kortti-, pala- ja roolipeleistä

Verkon kautta levitettävistä peleistä Kansalliskirjasto tallettaa edustavan ja monipuolisen otannan.