Lomakkeet

Vapaakappalelähetysten mukana tulee olla lähetysluettelo (PDF) kahtena kappaleena. Näistä toinen lähetetään kuitattuna takaisin asiakkaalle lähetyksen käsittelyn jälkeen. Lähetysluettelot (RTF) tulee olla myös Mikkeliin lähetettävien sanomalehtien mukana.

Jos luovutettavien vapaakappaleiden painosmäärä on vähäinen, voi lähettää hakemuksen (PDF) luovutettavien vapaakappaleiden määrän vähentämiseksi. Hakemuksen voi tulostaa ja lähettää postitse tai lähettää samansisältöinen sähköpostiviesti osoitteeseen vapaakappale@helsinki.fi.

Poimimme neljännesvuosittain alan uudet yritykset yritysrekisteristä ja lähetämme niille toimialakyselyn (PDF). Jos yrityksesi ei ole saanut sellaista tai haluat lähettää kyselyn jo heti toiminnan alettua, voit tulostaa ja lähettää sen postitse tai täyttää verkkolomakkeen

Verkkoaineistot

Digitaalisten julkaisujen, kuten e-kirjojen, luovuttaminen tapahtuu erillisellä luovutuslomakkeella: https://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi/

Verkkoarkistoon tallennettavia verkkosivuja voi ehdottaa verkkolomakkeella: https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ehdota.