Yleisten kirjastojen Melinda-pilottiprojekti päättyy

Julkaisupäivä
Kansalliskirjastossa juhlistettiin syyskuussa kansallisen metatietovaranto Melindan pilottiprojektia yleisten kirjastojen kanssa. Pirkanmaan PIKI-kirjastot ja Keski-Pohjanmaan Anders-kirjastot, Kansalliskirjasto sekä pilottikirjastojen paikallisjärjestelmän toimittaja Axiell summasivat pitkän ja vaativan projektimatkan kokemuksia ja kiittelivät projektin aikaista hyvää yhteistyötä.

”Pilotti on ollut pitkällinen ja monin tavoin haasteellinen. Tekniikkaa on rakennettu ja työkäytäntöjä on mietitty uusiksi. Yhteistyökumppanit ovat olleet hyvin sitoutuneita hankkeeseen ja pilotti on edistynyt haasteista huolimatta”, kiteyttää verkkopäällikkö Petri Tonteri PIKI-kirjastoista.

Melindaan liittyminen on tuonut uusia piirteitä kirjastojen kuvailutyöhön.

”Yhteiset ohjeet ovat yhtenäistäneet kuvailukäytäntöjä. Apua ja tukea on saanut tarvittaessa muilta Melinda-kirjastoilta tai asiantuntijaryhmiltä. Odotamme muiden yleisten kirjastojen liittymistä Melindaan, jotta mekin hyötyisimme siitä enemmän”, kertoo puolestaan kirjastonhoitaja Petra Unkila PIKI-kirjastojen kokemuksista.

Anders-kirjastot tulivat mukaan Melindaan toisena pilottikirjastona pian PIKI-kirjastojen jälkeen.

”Melinda yhdistää kaikkia kirjastosektoreita Suomessa. Meille on ollut suuri hyöty siitä, että olemme saaneet olla mukana hankkeessa heti alusta alkaen. Melindan myötä olemme päässeet osaksi suomalaista luetteloijayhteisöä, josta on saanut hyvin usein apua luetteloinnin visaisiin ongelmiin. Olemme voineet hyödyntää Melindan toimintaohjetta ja muita koulutusmateriaaleja, mikä on helpottanut työtämme. Me myös odotamme innolla muiden yleisten kirjastojen liittymistä Melindaan”, kuvaa tunnelmia erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Tuomisto Anders-kirjastoista.

Melindaan mukaantuloon lisää joustavuutta

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille.

Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita. Erilaisista palveluun mukaantulon malleista kukin kirjasto voi jatkossa valita parhaiten sopivan.

Voit lukea lisää Melindasta Kansalliskirjaston syyskuun Missä mennään -katsauksesta sekä Melindan asiakaswikistä.

Lisätietoja:

verkkopäällikkö Petri Tonteri, Tampereen kaupunginkirjasto – PIKI-kirjastot, petri.tonteri(at)tampere.fi
erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Tuomisto, Kokkolan kaupunginkirjasto – Anders-kirjastot, sirpa.tuomisto(at)kokkola.fi
kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi