Yleisten kirjastojen Melinda laajenee

Julkaisupäivä
Kuopion kaupunginkirjasto tulee mukaan metatietovaranto Melindaan. Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot aloittivat kuvailun Melindassa toukokuussa. Jo aiemmin Pirkanmaan PIKI-kirjastot ja Kokkolan seudun Anders-kirjastot ovat liittyneet Melinda-yhteistyöhön.
Kuva
CC0 License

”Toivomme, että Melinda-yhteistyö kehittää luettelointia, lisää luetteloijien verkostoitumista ja osaamista sekä vähentää päällekkäistä työtä. Ajallisesti projekti osui hyvään saumaan: useamman lähikirjaston muuton ja remontin takia on tehty reippaasti poistoja ja samalla siivottu tietokantaa. BTJ luetteloi jo kirjoja RDA-säännöillä, joten Melinda-projektiin liittyvä RDA-konversio ja Kansalliskirjaston RDA-koulutus tulivat meille juuri oikeaan aikaan. Kuopiossa on vuoden alusta lähtien ollut verkkokirjastona Finna, joten Melindaan liittyminen on myös luonteva jatko Kansalliskirjaston ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyössä”, valottaa tilannetta järjestelmä- ja verkkopäällikkö Liisa Rossi Kuopion kaupunginkirjastosta.

Kuopion käyttöönoton valmistelut ovat alkaneet. Tavoitteena on, että tuotantoon päästään vuoden vaihteessa tai ensi vuoden alussa.

Yleisten kirjastojen Melinda

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) antoi yleisille kirjastoille marraskuussa 2016 suosituksen liittyä Melindaan. Parhaillaan käydään neuvotteluja seuraavista vuosien 2018-2019 mukaantuloista Aurora- ja Koha-kirjastojen kanssa. Koha-Melinda –integraatiota on jo suunniteltu yhdessä Koha-Suomen edustajien kanssa.

Mukaantulon kynnys madaltuu

Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Kansalliskirjastoon on tänä vuonna palkattu uutta henkilökuntaa koordinoimaan mukaantuloja, kouluttamaan RDA-kuvailua ja Melinda-käytäntöjä sekä ratkomaan teknisiä kysymyksiä. Ensimmäiset räätälöidyt RDA-koulutukset on jo pidetty ja ne ovat saaneet kiitosta. Tekniikan oletetaan myös sujuvan jouheammin, kun useita yleisiä kirjastoja on jo kulkenut Melinda-tien ja teknisiä ongelmia on mukana ratkomassa yksi uusi työntekijä.

Tutustu uusiin Melinda-yhteyshenkilöihin verkossa ks. lisätietoja tai tilaisuuksissamme.

Kirjastoverkkopäivillä 25.10.2017 nauhoitettu esitys ”Yleisten kirjastojen Melinda” on katsottavissa YouTube –palvelussa. Esityksessä kuullaan Vaski-kimpan Melinda-tiestä ja Melinda-hankkeen uusimmista kuulumisista.

Melinda-yhteistyöllä tehostetaan kuvailutyötä kirjastoissa

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) sekä tietokanta-aineistojen viitetiedot seuraavista kirjastoista: yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen kirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto ja Varastokirjasto.

Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita.

Voit lukea lisää Melindasta Kansalliskirjaston marraskuun Missä mennään -katsauksesta sekä Melindan asiakaswikistä.
 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunginkirjaston käyttöönotto:
Järjestelmä- ja verkkopäällikkö Liisa Rossi, Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto, liisa.rossi(at)kuopio.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen(at)helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi