Vuoden asiakas 2020 on Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto on myöntänyt historiansa yhdeksännen Vuoden asiakas -tunnustuspalkinnon. Palkinto on tänä vuonna myönnetty Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK). Kansalliskirjasto kiittää erityisesti tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkasen ja tietojärjestelmäasiantuntija Minna Kivisen työpanosta, joka on ollut todella merkittävä, kun 16 tieteellistä ja erikoiskirjastoa ovat ottaneet käyttöön ja kehittäneet avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää.
Kuva
Suvi Kingsley

Koha-kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön hyvin nopealla aikataululla. Siirtymispäätös tehtiin kevättalvella 2018, ja HAMK siirtyi ensimmäisenä pilottikirjastona sen käyttäjäksi jo saman vuoden lokakuussa. Kiivas tahti aiheutti etenkin pilottikirjastoille kuten HAMKille suuria paineita, mutta kirjastojen osaavat asiantuntijat saivat aikataulut pitämään. ”Erityisesti Sinikka Luokkanen ja Minna Kivinen ovat eri rooleissaan tehneet ison työn Kohaan perehtymisessä, muiden auttamisessa ja kirjastojen välisen asiantuntijatyön koordinoimisessa”, kertoo Kirjastoverkkopalvelut-palvelualueen palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjastosta. 

Kansalliskirjasto tuottaa kirjastoille järjestelmän ylläpito- ja kehittämispalveluita, ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toimittaa palvelinalustat. Käyttöönoton jälkeen on tehty paljon töitä suurten versiopäivitysten ja Kohan ominaisuuksien kehittämisen parissa. ”Avoimen lähdekoodin käyttö tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta samalla vaatii uudenlaista otetta ja uudenlaisia yhteistyön muotoja. Yhteistyö kirjastojen kesken on ollut tiivistä kaikilla tasoilla”, arvioi tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo Kansalliskirjastosta.

Haluamme palkita HAMKin epäitsekkäästä ja antaumuksellisesta työstä avoimen lähdekoodin Kohan käyttöönotossa, kirjastojen yhteistyön edistämisessä ja kollegoiden tukemisessa. Muut kirjastot, ei vähiten Kansalliskirjasto, ovat hyötyneet merkittävästi HAMKilaisten uurastuksesta”, kiittää Kristiina Hormia-Poutanen.  

Vuoden asiakas -palkinnolla Kansalliskirjasto haluaa nostaa esiin merkittävää työtä, jota tekevät kirjaston aineistoja ja palveluita hyödyntävät asiakkaat. Palkitut voivat olla yksittäisiä henkilöitä, tutkimusryhmiä tai organisaatioita.