Voyager-kirjastojärjestelmä päivittyy vuodenvaihteessa

Korkeakoulukirjastojen ja joidenkin erikoiskirjastojen käyttämä Voyager-kirjastojärjestelmä päivitetään uusimpaan versioon ajalla 27.12.2016-5.1.2017. Päivityksen aikana Voyager-järjestelmä ei ole käytettävissä, mikä aiheuttaa katkon myös kirjastojen Finna-hakupalvelun ja Melinda-metatietovarannon toimintoihin.

Päivityskatkon aikana Voyager-järjestelmä ei ole kirjastojen henkilökunnan tai asiakkaiden käytettävissä. Kaikkiaan 42 korkeakoulukirjaston Finna-hakupalvelussa asiakkaat eivät pysty katkon aikana uusimaan lainojaan, varaamaan aineistoja eivätkä näkemään niiden saatavuustietoja. Asiakkaat eivät myöskään pysty kirjautumaan kirjastokortillaan Finnaan.

Kirjastojen kuvailijat voivat luetteloida Melinda-metatietovarannossa myös katkon aikana, mutta tietueiden kopiointi Voyager-paikalliskantoihin on poissa päältä. Katkon aikana tehty kuvailutyö päivittyy, kun automaattinen tietojen kopiointi jälleen käynnistyy.

Päivityksestä aiheutuva katko riippuu ensi sijassa kirjastotietokannan laajuudesta. Useimpien tietokantojen kohdalla käyttökatkon arvioidaan kestävän 1-2 päivää, mutta kaikkein suurimpien tietokantojen osalta pitää varautua kolmen päivän katkoon. Todennäköisesti lähes kaikki tietokannat saadaan päivitettyä ja uudelleen indeksoitua maanantaihin 2.1.2017 mennessä. Vuoden 2017 ensimmäinen viikko kannattaa kirjastoissa varata päivityksen jälkiselvittelyihin, vaikka kannat jo käytössä olisivatkin.

Edellisen kerran Voyager-kirjastojärjestelmä päivitettiin vuonna 2012. ”Järjestelmä on Oracle-tietokantaohjelmiston sovellus, ja kirjastojärjestelmäpäivityksen yhteydessä myös Oracle päivittyy uuteen versioon. Ajantasaista Oraclea päivitetään ja korjataan säännöllisesti ja näin se pysyy tietoturvallisena jatkossakin. Voyager-kirjastojärjestelmän päivitys tuo puolestaan uusia ominaisuuksia sitä hyödyntävien kirjastojen käyttöön”, kertoo tietojärjestelmäasiantuntija Ari Ahlqvist Kansalliskirjastosta.

Lisätietoja päivityksestä on saatavilla Kirjastojärjestelmäpalveluiden asiakaswikissä. Myös Finnan ja Melindan asiakaswikeissä on tarkempaa tietoa päivityksen vaikutuksista.

Lisätietoja:
systeemitoimisto(at)helsinki.fi