Verkkoaineistojen kerääminen edellyttää yhteistyötä

Julkaisupäivä
Kuva
Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto tehtävänä on tallentaa kotimaisia verkkoaineistoja, verkkosivustoja, sosiaalisen median sisältöjä ja elektronisia julkaisuja. Nyt julkaistussa Verkkoaineistojen keräyssuunnitelmassa 2021-2024 on esitetty tallentamisen laajuus ja luovutuskäytännöt. Siinä on myös huomioitu tutkimuksen ja kulttuurihistoriallisen arkistoinnin tarpeet sekä verkkojulkaisijoiden tasapuolinen kohtelu.

Verkkoaineistojen määrän kasvaessa ja monimuotoistuessa täytyy huomiota kiinnittää entistä enemmän kansalliskokoelmaan tallennettavien aineistojen valintaan ja tallennustekniikan kehittämiseen. Uudet aineistotyypit ja -formaatit täytyy huomioida myös asiakaskäytössä ja verkkoaineistojen pitkäaikaissäilytyksessä. Aineistojen tutkimuskäyttöä pyritään vastaisuudessa edistämään entistäkin voimakkaammin. Yhteistyö tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa korostuu verkkoaineistoja tallennettaessa niin tallennettavien aineistojen kartoittamisessa kuin verkkoaineistojen tutkimuskäytön edistämisessäkin.

Kotimaisen julkaisutuotannon arkistointia ohjaa kulttuuriaineistolain (laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007) ohella Unesco. Verkkojulkaisemisen jatkuva kehittyminen, kansainvälistyminen ja monimuotoistuminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä julkaisualan toimijoiden ja muiden verkkoarkistointia tekevien kotimaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa sekä henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Kansainvälisestä yhteistyöstä esimerkiksi IIPC:n (International Internet Preservation Consortium) ja muiden verkkoaineistoja arkistoivien tahojen kanssa on tullut yhä tärkeämpää.

Erityistä huomiota jaksolla 2021-2024 kiinnitetään:

  • teknisen osaamisen ja tallennusmetodien jatkuvaan kehittämiseen verkkojulkaisemisen moninaistuessa,
  • luovutusinfrastruktuurin kehittämiseen edelleen, kattamaan luovutuksen piiriin kuuluvat aineistot entistä laajemmin,
  • yhteistyön lisäämiseen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa verkkoarkistoon tallennettavien sisältöjen kartoittamisessa, sekä
  • arkistoitujen aineistojen käyttöönasettamiseen ja tutkimuskäytön edistämiseen.

Verkkoaineistojen keräyssuunnitelma 2021-2024

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Aija Vahtola
aija.vahtola@helsinki.fi
02941 40797