Vastaa ja vaikuta — kysely asiakasorgaanisaatioille 26.9. - 14.10.2022

Julkaisupäivä

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa Kansalliskirjaston valtakunnallisten palveluiden kehittämiseen. Toivomme vastauksia eri tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä. Samasta organisaatiosta vastaavien määrää ei ole rajattu. 

Käsi tietokoneen näppäimistöllä, vieressä kaavake ja lyijykynä.

Osallistu Kansalliskirjaston valtakunnallisten palveluiden kehittämiseen vastaamalla kyselyyn.

Kuva
Marko Oja

Kansalliskirjasto tuottaa valtakunnallisia palveluita yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille. 

Nyt avautuneessa kyselyssä pyydämme sinua arvioimaan käyttämiäsi Kansalliskirjaston palveluita. Voit valita minkä palvelun tai palveluiden kysymyksiin vastaat; selvityksessä ovat mukana FinELib, Finna, Finto, Finto AI / Annifjulkaisuarkistopalvelut, kansallisbibliografia, Koha ja Melinda. Toivomme, että saamme paljon vastauksia mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Kyselyyn voi vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä.
Vastaathan viimeistään pe 14.10.2022.

Vastaaminen vie keskimäärin 8 minuuttia. Vastausaikaan vaikuttaa, kuinka monen palvelun kysymyksiin vastaat. Kysely on tietosuojattu eikä siinä kerätä henkilöiden yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy. 

Lämmin kiitos vastauksistasi!

Lisätietoja palveluista

FinELib
FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka edistää e-aineistojen saatavuutta ja avointa julkaisemista. Lisätietoja konsortion asiakaswikissä

Finna 
Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille. Finna-alustapalvelu tarjoaa työkalut organisaatioiden omiin verkkopalveluihin. Lisätietoja Finnan asiakaswikissä.

Finto  
Finto-palvelu kehittää kansallista eri tiedon alat yhdistävää ontologiainfrastruktuuria, sekä ontologioiden hyödyntämisen mahdollistavia ohjelmistoja. Lisätietoja Finton asiakaswikissä.

Finto AI / Annif 
Finto AI on automaattisen asiasanoituksen palvelu sisällönkuvailun tueksi. Se perustuu Kansalliskirjastossa kehitettävään Annif-työkaluun. Lisätietoja Finton asiakaswikissä.

Julkaisuarkistopalvelut
Kansalliskirjasto tarjoaa asiakasorganisaatioille keskitetysti ylläpidetyn julkaisuarkistopalvelun, joka mahdollistaa digitaalisten aineistojen tallentamisen, kuvailun ja julkaisemisen. Lisätietoja Julkaisuarkistopalvelujen asiakaswikissä.

Kansallisbibliografia 
Kansallisbibliografia vastaa suomalaisen julkaisutuotannon ja siihen liittyvien kuvailukohteiden metatiedosta osana kansallista ja kansainvälistä kuvailun ekosysteemiä. Lisätietoja kansallisbibliografiapalveluiden asiakaswikissä.

Koha 
Koha-palvelu tarjoaa ja kehittää avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen käyttöön ja koordinoi sen tarvitseman palvelinalustan hankintaa. Lisätietoja kirjastojärjestelmäpalveluiden asiakaswikissä.  

Melinda 
Melinda on kansallinen kuvailun yhteistyöympäristö ja metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan kaikkien hyödynnettäviksi. Lisätietoja Melindan asiakaswikissä.

Lisätietoja

Lisätietoja kyselystä: Kristiina Hormia-Poutanen, kristiina.hormia@helsinki.fi 

Lisätietoja kyselylomakkeesta: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi 

Huom! Jos sinulla on kiireellinen asiakaspalaute tai muu nopeaa vastaamista vaativa palaute, lähetä viesti kirjaston asiakaspalveluosoitteeseen kansalliskirjasto@helsinki.fi. Tämän kyselyn vastaukset käsitellään viiveellä.