Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon

Julkaisupäivä
Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut esityksen hallituksen esitykseksi Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon.
Kuva
Veikko Somerpuro

Esitys on luettavissa oheisesta linkistä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160379.

Esityksen keskeisenä sisältönä on, että Varastokirjasto yhdistetään Kansalliskirjastoon 1.1.2019 lähtien. Tällöin Varastokirjaston henkilöstöstä tulee Helsingin yliopiston henkilöstöä ja Varastokirjaston kokoelmat siirtyvät Kansalliskirjaston omistukseen. Esityksen mukaisesti Varastokirjaston nykyinen toiminta siirtyy Mikkeliin vuonna 2021.

Esityksen mukaan kansallista säilytyspolitiikkaa ja tulevaa palvelukonseptia suunnitellaan yhteistyössä kirjastoverkon kanssa 2018 – 2019.

Esityksen alkupuheessa mainitaan myös työryhmän esityksenä tarve kulttuuriaineistolain tarkistamiseen. Lähinnä tarkoituksena on tarkastella, mitä muutostarpeita nopeasti muuttuva digitaalinen toimintaympäristö asettaa kulttuuriaineistolaille. Lain uudistamiselle ei ole aikataulua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja esitykseen 15.1.2018 mennessä.

Lisätietoja Kansalliskirjastossa antaa
apulaiskirjastonjohtaja Liisa Savolainen
liisa.savolainen (at) helsinki.fi
Puh. 02941-22745