Uusia keskiajan historian tiedonlähteitä Helsingin yliopiston verkossa

Julkaisupäivä
Kansalliskirjasto on hankkinut kaksi uutta keskiajan historian tiedonlähdekokoelmaa tutkijoiden käyttöön: Brill's Medieval Reference Library Onlin ja Ut per litteras apostolicas - Papa letters (LITPA-online)

Brill's Medieval Reference Library Online tarjoaa pääsyn neljään keskiajan tutkimuksen hakuteokseen:

  • Encyclopedia of Medieval Pilgrimage (2009)                                                   
  • Encyclopedia of the Medieval Chronicle (2010, with 2016 update) 
  • Encyclopaedia of Medieval Dress and Textiles of the British Isles c. 450-1450 (2012, with 2016 update)        
  • Brill's Encyclopaedia of the Middle Ages, (NEW, September 2016)

Hakuteokset yhdessä ovat monitieteinen tietolähde esimodernin Euroopan historiaa ja kulttuuria tutkittaessa. Artikkeleita löytyy arkkitehtuurista, taiteesta, taloudesta, historiasta ja historiankirjoituksesta, kielitieteestä, oikeustieteestä, kirjallisuudesta, esinekulttuurista, musiikista, uskonnosta, hengellisestä elämästä ja keskiajan tutkimuksesta.

Tiedonhaku kaikista neljästä hakuteoksesta on mahdollista yhdellä haulla tai haku voidaan kohdistaa kuhunkin erikseen.

Online-hakuteosten ohella kolme ensimmäistä ovat Kansalliskirjastossa käytettävissä myös painettuina hakuteoksina, signumilla H Ref 940.1 Encyclopedia.

Brill's Medieval Reference Library Online ja erilliset hakuteokset ovat käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa Kansalliskirjaston hakupalvelun tai Helkan kautta.

Etäkäyttö on mahdollista HY:n käyttäjätunnuksin. Muut kuin Helsingin yliopistolaiset voivat käyttää aineistoja Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston eri toimipisteiden asiakastyöasemilta kirjastosta saatavilla verkkotunnuksilla.

Brill's Medieval Reference Library Online

Palaute ja kommentit: kk-tietopalvelu[at]helsinki.fi

Ut per litteras apostolicas - Papa letters (LITPA-online) sisältää elektronisena kokoelman paavin kirjeitä 1200- ja 1300-luvuilta. Se kattaa julkaisut: Registres et lettres des Papes du XIIIe siècle (32 vols.: Rome, 1883-) and the Registres et lettres des Papes du XIVe siècle (48 vols.: Rome, 1899-). Lisäksi se sisältää aiemmin  julkaisematonta aineistoa (litterae communes of Gregory XI from 1371 to 1375 and the registers of petitions of Urbain V).

LITPA-Online -verkkoaineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa Kansalliskirjaston hakupalvelun  tai Helkan  kautta.

Etäkäyttö on mahdollista HY:n käyttäjätunnuksin. Muut kuin Helsingin yliopistolaiset voivat käyttää aineistoja Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston eri toimipisteiden asiakastyöasemilta kirjastosta saatavilla verkkotunnuksilla.

Pääsy aineistoon.

Palaute ja kommentit: kk-tietopalvelu[at]helsinki.fi