Uusi selvitys valottaa avoimen julkaisemisen tilannetta Suomessa

Julkaisupäivä
Tieteen avoin julkaiseminen -projektissa on valmistunut selvitys, joka sisältää ehdotuksia avoimen julkaisemisen tukemiseksi ja kokoaa tietoja avoimiin julkaisuihin käytetyistä maksuista Suomessa.

”Avoimiin julkaisuihin käytettiin Suomessa vuonna 2014 vähintään miljoona euroa artikkelimaksujen muodossa. Avoimiin julkaisuihin käytettävä rahamäärä kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti”, kertoo Avoimen julkaisemisen tuen malli -selvityksen tekijä Piia Naukkarinen Kansalliskirjastosta.

Nämä kustannukset on tavoitteena ottaa huomioon tieteellisten aineistojen lisenssineuvotteluissa etenkin sellaisten lehtien kohdalla, jotka julkaisevat sekä avoimia että tilausmaksullisia artikkeleita. Myös kokonaan avoimien lehtien artikkelimaksuihin neuvotellaan alennuksia tiedekustantajien kanssa.

”Tutkijoita voidaan tukea avoimessa tieteellisessä julkaisemisessa muun muassa yhtenäistämällä kansallisia käytäntöjä avointen julkaisujen rahoituksessa sekä maksujen organisoinnissa. Tutkijat tarvitsevat myös ohjeita erilaisista julkaisemisvaihtoehdoista ja avoimiin julkaisuihin käytettävistä lisensseistä”, toteaa Naukkarinen.

Tiedonkeruuta avoimista julkaisuista sekä niistä maksettavista artikkelimaksuista täytyy kehittää päällekkäisten kustannusten välttämiseksi. Tähän selvitykseen ei ollut mahdollista saada tarkkoja lukuja käytetyistä rahasummista, mutta tulevaisuudessa tämän tiedon merkitys kasvaa entisestään.

Linkki selvitykseen

Tajua-projekti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanketta.

Lisätietoja:

palvelusuunnittelija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto, puh. 050 448 7775, piia.naukkarinen@helsinki.fi