Uusi metadatasuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle julkaistu

Julkaisupäivä

Kansalliskirjasto on julkaissut suosituksen julkaisuarkistojen metatiedolle. Suositus koottiin yhdessä laajan asiantuntijaverkoston kanssa, jossa oli edustajia eri tutkimusorganisaatioista. Suositus parantaa tiedon löytymistä ja helpottaa metatietojen levittämistä ja uudelleenkäyttöä. Se tehtiin osana Kansalliskirjastossa meneillään olevaa Tieteen avoin julkaiseminen -projektia (Tajua).

Uusi julkaisuarkistojen metadatasuositus on laajuudessaan ainutlaatuinen, sillä vastaavaa kaiken tallennettavan tekstiaineiston kattavaa suositusta ei ole aiemmin tehty. Suositus valmistui helmikuun lopulla ja se julkaistiin Kansalliskirjaston Missä mennään -webinaarissa 28.2.2017. Toive kokonaisvaltaisen suosituksen kokoamiseen lähti Kansalliskirjaston asiakasorganisaatioilta, koska julkaisuarkistojen kuvailukäytännöt ovat olleet värikkäitä.

Metadatasuositus perustuu kansainväliseen Dublin Core -standardiin, joka on yleisesti käytössä suomalaisissa julkaisuarkistoissa. Tavoitteena on saada julkaisuarkistoihin tallennettavan aineiston kuvailu yhtenäisemmäksi, jotta esimerkiksi tiedonhaku ja kuvailutietojen vaihto tehostuisi.

Suosituksessa esitetyt kentät voi ottaa käyttöön sitä mukaa, kuin julkaisuarkistojen työtilanne sen sallii. Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa suositus otetaan käyttöön kevätkesän aikana tehtävän ohjelmistopäivitysten jälkeen. Jatkossa metadatasuosituksen ylläpito ja päivittäminen on osa Kansalliskirjaston perustoimintaa. Toivon, että otatte yhteyttä, jos tulee kysyttävää tai kaipaatte tarkempaa opastusta metadatasuosituksen käyttöönotosta.

Lisätietoa:
Metadatasuositus-wiki
Missä mennään -webinaari (esitys alkaa kohdasta 00:54:30)
Tajua-hanke -wiki

Kirjoittaja